kriisiviestintä
Mikko Sillanpää
13.3.2020

Viisi+1 vinkkiä yritysten koronaviestintään

Tällä hetkellä on olennaista, että yrityksissä hoidetaan koronasta viestiminen kunnolla — niin sisäisesti kuin sidosryhmillekin. Tämä vähentää paniikkia ja epätietoisuutta sekä näistä aiheutuvaa stressiä ja ylimääräistä työtä.

Alla on viisi+1 keskeistä asiaa, joita yrityksen kannattaa huomioita koronaviestinnässään:

1) Viestimistä kannattaa lähestyä empatian ja ymmärryksen kautta
Toisten pelot ja epävarmuudet kannattaa ottaa huomioon myös käytännön toimenpiteissä

 

2) Yleinen kannanotto koronatilanteeseen sekä sen vaikutuksesta arkeen
Koronatilanteen vaikutukset käytäntöihin: mitkä käytännöt muuttuvat? Miten on palaverien laita? Entä etätyöt?

 

3) Yleiset toimintaohjeet
Näin koronan aikana kannattaa toimia, esim. kättelyt tai jos on flunssan oireita yms.

 

4) Ajankohtaisten ja tulevien tapahtumien järjestämisestä ilmoittaminen
Perutaanko tapahtumat vai järjestetäänkö ne? Siirretäänkö tapahtumat verkon välityksellä tapahtuvaksi? Yritys voi myös määritellä päivämäärän, johon mennessä tapahtuman tilanteesta infotaan lisää. Tässä kannattaa myös huomioida kannanotto niihin tapahtumiin, joihin työntekijät ovat ilmoittautuneet.
5) Lisätiedot
Keneltä tai mistä saa lisätietoa? Ilmoitus myös siitä, miten mahdolliset jatkotiedottamiset hoidetaan 


+ Tiedottaminen:
on tärkeää, että viesti saavuttaa kaikki ne, joita asia koskee. Kanavat ja kohderyhmät kannattaa siis miettiä tarkkaan.

Keskeistä tilanteen käsittelyssä on selkeä, avoin ja rauhallinen viestiminen sekä liiallisen paniikin ja epätietoisuuden lieventäminen.


Harkonsalo&Vesa on uuden ajan viestintätoimisto. Yhdistämme oman, ansaitun ja ostetun median tehokkaaksi liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...