H&V PR Viestintästrategia

Muotoilemme yrityksesi viestinnän ytimeksi kohderyhmiä puhuttelevan ja kilpailijoista erottuvan viestintästrategian. Prosessimme sisältää selkeät vaiheet, joissa yhteisen workshopin pohjalta edetään valmiiseen viestintästrategiaan. Prosessi sisältää ennakkotehtävän ja...

H&V PR Maineluotain mainetutkimus

H&V PR Maineluotain mainetutkimus on ainutlaatuinen ja tuloksellinen työväline liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailukyky kasvaa, kun suunnitelmallisesti viestitään niitä asioita, joita kohderyhmässä arvostetaan. Tämä edellyttää, että tunnistetaan tärkeimmät ja...

H&V PR Mediasuhteet

Hyvät suhteet sähköiseen ja painettuun mediaan ovat yrityksen menestyksekkään toiminnan edellytyksiä. Mediasuhteiden rakentaminen edellyttää suunnitelmallista työtä, johon ei organisaatiossa ole aina aikaa – on tehokkaampaa antaa ammattilaisen auttaa. H&V PR...

H&V PR Yhteiskunta

Yrityksen viestintä on monitahoista ja yhä globaalimpi toimintaympäristö luo tarvetta viestiä ja ymmärtää paitsi kotimaan yhteiskuntaa myös eurooppalaista viitekehystä. Autamme yritystäsi muotoilemaan viestit ja tavoittamaan olennaiset yhteiskunnalliset ryhmät....

H&V PR Asiakasviestintä

Jatkuva suunnitelmallinen viestintä asiakkaiden ja muiden yrityksen tärkeiden sidosryhmien kannalta on yrityksen viestinnän peruskiviä. Autamme sinua toimimalla kumppaninasi asiakas- ja sidosryhmäviestinnässä. Asiakas- ja sidosryhmäviestintä voi tapahtua monin eri...