Mikko Sillanpää
8.6.2020

H&V Spotlights 24-2020

Kansainvälinen tutkimus median edustajien sosiaalisen median käytöstä

H&V organisoi yhteistyössä italialaisen kumppanitoimistomme L45:n kanssa kansainvälisen tutkimuksen journalistien sosiaalisen median käytöstä. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan yli 800 vastaajaa 12 maasta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää eroavatko eri maiden median edustajien toimintatavat esimerkiksi tiedonhaussa ja sosiaalisen median hyödyntämisessä sekä yleensäkin selvittää sosiaalisen median merkitystä journalistisessa työssä.

Tutkimuksen tuloksista nousi esiin yllättäviä eroja eri maiden journalistien välillä. Esimerkiksi sosiaalisen median kanavien suosion erot maiden välillä ovat huomattavia.

Selvä enemmistö sekä suomalaisista (noin 97 prosenttia), että kansainvälisistä (noin 88 prosenttia) journalisteista käyttää usein tai aina verkkolähteitä tehdessään taustatutkimusta artikkelejaan varten. Tiedon löydettävyys verkosta onkin olennainen seikka, jotta median edustajat voivat hyödyntää sitä työssään.

Journalistien tärkeimmät tietolähteet verkossa

Journalistisen työn tietolähteet ovat sekä Suomessa että kansainvälisesti varsin yhteneväiset. Median julkaisemat aiemmat artikkelit, organisaatioiden nettisivut sekä institutionaaliset lähteet ovat tärkeimmät tiedonlähteet sekä suomalaistoimittajille että kansainvälisesti. Näiden jälkeen heti neljännellä sijalla yleisimmin käytettynä tiedonlähteenä on sosiaalinen media. Sosiaalisen median merkitys on siten merkittävä journalistisena tiedonlähteenä.

Koska sosiaalinen media on tärkeä tiedonlähde journalistisessa työssä, on syytä tarkastella, mitä sosiaalisen median kanavia journalistit yleensä käyttävät sekä työssä että työn ulkopuolella. Facebook on eniten käytetty kanava. Suomalaiset journalistit käyttävät kansainvälistä keskiarvoa enemmän WhatsAppia ja YouTubea, siinä missä kansainvälisesti journalistit käyttävät enemmän Twitteriä ja Linkediniä.

Uutis- ja juttuaiheiden löytämiseen käytetään monia sosiaalisen median kanavia, mutta sekä Suomessa että kansainvälisesti tärkeimmät kanavat erottuivat selvästi omaksi joukokseen. Suomalaiset journalistit käyttävät Facebookia selvästi kansainvälisiä kollegoitaan enemmän, siinä missä kansainvälisesti Twitter oli merkittävämpi lähde. Kolmanneksi merkittävin uutisaiheiden kanava on kansainvälisesti Linkedin, Suomessa Instagram.

Maakohtaisesti erot olivat hyvin suuria, joka vahvistaa käsitystä, että paikallisten olosuhteiden tunteminen on ensiarvoisen tärkeää halutessa saada ansaittua medianäkyvyyttä.

Missä kanavissa journalistit kohtaavat yrityspäättäjät?

Yrityspäättäjien kanssa keskustellessa sähköpostin ylivoima korostuu Suomessa, mutta kansainvälisesti Linkedin on selvästi toiseksi tärkein kanava. Suomessa sekä Facebook että Twitter ovat Linkediniä tärkeämpiä keskustelukanavia journalistien ja yrityspäättäjien kesken.

Voit lukea lisää tutkimuksen tuloksista ja nähdä maakohtaiset vertailut lataamalla tutkimuksen yhteenvedon täältä.

 


Harkonsalo&Vesa on uuden ajan viestintätoimisto. Yhdistämme oman, ansaitun ja ostetun median tehokkaaksi liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi. Olemme erikoistuneet suomalaisyritysten liiketoiminnan kansainvälisen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...