Mikko Sillanpää
13.5.2020

H&V Spotlights 20-2020

Business Finland: ”Mikään verkkokauppa ei myy ilman, että sitä markkinoidaan”

Markkinointisuunnitelman arvo on laajasti tunnustettu. Se, kuinka tärkeää hyvä markkinointisuunnitelma on yritykselle ja sen menestykselle, ilmenee jo siitä, että se mm. kuuluu Business Finlandin rahoituksessa hyväksyttäviin kuluihin. Business Finlandin omissa ohjeistuksissa sanotaankin osuvasti: ”Mikään verkkokauppa ei myy ilman, että sitä markkinoidaan.

Markkinointi on tärkeä osa kehitystä ja myyntiä. Jos kukaan ei tiedä tuotteestasi, kukaan ei voi sitä myöskään voi ostaa.

Monet yritykset ovat (aivan oikein) oppineet harjoittamaan viestinnässään toistoa. Toistuva sanoma ei kuitenkaan välttämättä ole erottuva, ytimeen osuva tai kohderyhmää puhutteleva. Resursseja käytetään sanoman toistoon ja levittämiseen, mutta sen alkuperäinen muotoileminen jää monesti vajaaksi. Hyvän markkinointisuunnitelman teko ei lopu siihen, että tuotetta pelkästään tuodaan esille, siinä myös panostetaan kilpailijoista erottautumiseen ja kohderyhmän puhutteluun.

Oikean asian viestiminen oikealla tavalla

Jokaisessa yrityksessä on kokemuksia tai mielipidettä siitä, millaiset ihmiset ovat ostaneet heidän tuotteittaan tai minkä tyyppiset ihmiset ovat heidän kohderyhmää. Pelkästään tämän perusteella ei kuitenkaan kannata lähteä viestimään, sillä silloin panostetaan herkästi vääriin tai tehottomiin asioihin ja näin resursseja valuu hukkaan.

On tärkeää, että yrityksen kohderyhmien arvostukset, yrityksen toimintaa ja sen kilpailijakenttää kartoitetaan.  Näiden perusteella tulee luoda  sisällölliset ydinviestit, jotka puhuttelevat tarvittavia kohderyhmiä ja erottavat yrityksen muista alan toimijoista. Jos tämän jälkeen suunnitelman jalkauttaminen arkeen toteutetaan esim. toimintasuunnitelman tukemana, on viestinnässä jo selkeä suunta ja toiminta tehostuu.

Markkinointisuunnitelmaan panostaminen on olennainen osa yrityksen kehitys- ja myyntityötä. Viestiminen itsessään ei riitä, myös viestin sisällön, ilmaisun ja kanavan on oltava oikeat.


Yhtenäistä monikanavaista myyntiä, markkinointia ja viestintää johdetaan tehokkaan markkinointisuunnitelman avulla. Parhaisiin tuloksiin liiketoiminnan tunnettuuden ja kasvun rakentamisessa pääsee suunnitelmallisella oman, ostetun sekä ansaitun median hallinnalla. Varsinkin poikkeuksellisessa liiketoimintaympäristössä resurssit tehokkaasti hyödyntävä markkinointisuunnitelma on kaiken ytimessä.

Me autamme yritystäsi laatiman sen ja olemme tarvittaessa tukenasi myös sen toteuttamisessa.

Harkonsalo&Vesa on uuden ajan viestintätoimisto. Yhdistämme oman, ansaitun ja ostetun median tehokkaaksi liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi. H&V DigiEnsin Sisältöstrategia -palvelulla tuomme yrityksesi toimivan digisisällöntuotannon ytimeen ja H&V Maine Viestintästrategia -palvelulla muotoilemme yrityksesi viestinnän keskiöksi kohderyhmiä puhuttelevan ja kilpailijoista erottuvan viestintästrategian. 

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...