Mikko Sillanpää
8.2.2018

Miten asiantuntijayritys saa näkyvyyttä?

Monelle asiantuntijayritykselle markkinointiviestinnän keskeisiä haasteita on saada näkyvyyttä. Tämä haaste vaikuttaa ensikatsomalta erikoiselta, sillä erilaisia kanavia, joissa näkyvyyttä voi saada ja rakentaa, on nykyään paljon. Lisäksi näissä kanavissa on kysyntää asiantuntevalle sisällölle. Lähtökohtaisesti asiantuntijayrityksellä siis pitäisi olla hyvä tilanne. Mistä kenkä siis puristaa?Käymme tätä problematiikkaa läpi yhdessä Loyalisticin Antti Pietilän kanssa Loyalisticin videoblogissa:


Asian ytimessä on se fakta, että näkyvyys ja sisältö ovat erottamaton taistelupari. Tämä tarkoittaa paitsi sitä, että hyväkään sisältö ei ole merkityksellistä ilman näkyvyyttä, myös sitä, että heikon sisällön näkyvyys ei myöskään ole merkityksellistä. Eli lähtökohta on oikea sisältö.

Hedelmällinen käsite tässä yhteydessä on sisältötarve, sillä hyvä sisältö vastaa yleisön tarpeeseen. Yleisö tässä tapauksessa on yksinkertaisimmillaan yrityksen potentiaalinen asiakas, mutta voi tarkoittaa myös paljon laajempaakin kokonaisuutta. Sisältötarpeeseen vastataan oman asiantuntemuksen kautta, palvellaan sisältömarkkinalla olevaa kysyntää. On kuitenkin huomattava, että sisältökilpailu ei ole sama kuin yrityksesi tuotekilpailu. Esimerkiksi tutkimuslaitos tai yksittäinen bloggari voi, ja todennäköisesti onkin, kilpailijasi sisältömarkkinassa. Tämä asetelma kertoo jo, että pelkästään oman tuotteen hehkutuksella harvoin sisältökilvassa pärjää – tarvitaan ymmärrystä sisältötarpeesta ja sisältökilpailun tilanteesta.

Tässä vaiheessa tyypillinen asiantuntija alkaa jäätymään: onko minun sisältöni tarpeeksi laadukasta vastaamaan näihin haasteisiin? Vastaus: kyllä se on. Asiantuntijalla on nimittäin tapana nostaa rima liian korkealle. Suunnittelu ja yleisön ymmärtäminen ovat tärkeitä asioita, mutta muista, että jokainen viikko ilman sisältöä on viikko ilman näkyvyyttä. Lopulta kyse on siitä, että sisältöä tuotetaan omien mahdollisuuksien mukaisesti. Säännöllisellä sisällöntuotannolla saadaan säännöllistä näkyvyyttä, joka puolestaan tuo säännöllisesti hyötyä liiketoiminnalle.

Toimintasuunnitelma

1) Päätä, missä asiassa yrityksesi tulisi olla ajatusjohtaja.
2) Selvitä sisältötarve (mitä kohderyhmäsi haluaa kuulla, mistä etsitään tietoa).
3) Selvitä sisältökilpailu (ketkä ovat jo suosittuja sisällöntuottajia alalla).
4) Päätä teemat, joissa yrityksesi on liiketoiminnan kannalta järkevää olla mukana tuottamassa sisältöä.
5) Tuota sisältöä, älä jää aikailemaan, sillä muuten joku muu vastaa yleisön sisällöntarpeeseen.

H&V DigiEnsin on palvelukokonaisuus, joka vastaa asiantuntijayrityksen sisällöntuotannon haasteisiin oli sitten kyse sisältömarkkinan tutkimuksesta, sisältöstrategian laatimisesta tai erilaisesta sisällöntuotannosta. Valmennamme myös yritysten omia sisällöntuotantotiimejä. Lue lisää palvelustamme täältä.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...