Mikko Sillanpää
24.1.2018

Meitä ei tunne kukaan. Mistä se johtuu?

Kaikista viestinnän, markkinoinnin ja myynnin ammattitermeistä huolimatta perusongelma yrityksillä tyypillisesti on: meitä ei tunneta. Harkonsalo&Vesan Mikko Sillanpää käsittelee tätä aihetta Loyalisticin Antti Pietilän kanssa Loyalisticin videoblogissa


Vastaus perusongelmaan on yksinkertainen: ei ole syntynyt muistijälkeä. Eli joko ei olla oltu näkyvillä oikeissa paikoissa, tai ei ainakaan oikealla tavalla. Vain erottuva jää mieleen.

Mitä asialle voi tehdä?

Korjausliike kannattaa aloittaa nykytilanteen kartoituksella:

-Mitkä ovat meille kaupallisesti tärkeät kohderyhmät?
-Mikä on viestimme heille?
-Missä olemme olleet kohderyhmiemme näkyvillä? Kuinka usein? Millä viestillä?

Usein jo tässä vaiheessa huomataan korjauskohteita. Esimerkiksi ei olla oltu riittävästi esillä tai jokin tärkeä osa viestistämme on jäänyt kokonaan pimentoon.

Ei kuitenkaan riitä, että analysoidaan vain omaa tekemistä. On ensiarvoisen tärkeää tunnistaa, mitä kilpailijat tekevät. Muistijälkeä on vaikea synnyttää sellaiseen paikkaan, joka on jo kilpailijan hallussa. Pikemminkin pitäisi rakentaa erottumista ja asiakkaiden tarpeisiin pohjautuvaa täysin omanlaista paikkaa markkinassa, sillä jokaisessa asiassa ihmisen mielessä on vain yksi paras vaihtoehto, muiden on vaikea saada tilaa. Puhutaan maineen kilpailukyvystä.

Asiantuntijayritykselle kaikki toiminta rakentuu oman asiantuntemuksen varaan. Näin myynti, markkinointi ja viestintä on yhtenäistä tekemistä ja kaikkia niiden keinoja tulisi käyttää muistijäljen synnyttämiseen.

Tehokkain tapa ryhtyä rakentamaan oikeanlaista näkyvyyttä ja sisältöä onkin tunnistaa kohderyhmille puhuttelevimmat näkökulmat ja rakentaa niistä yhtenäinen tarina, jota viedään monipuolisin keinoin eteenpäin. Tuotteen tai palvelun idea pitää pystyä siirtämään asiakkaalle nopeasti eri keinoin – näin vallataan tilaa asiakkaiden mielissä.

Muistijäljen, eli tunnettuuden, synnyttämiseen tarvitaan siis:

-Ymmärrys asiakkaasta, heidän tarpeistaan ja näkökulmistaan.
-Yhtenäinen tarina, joka puhuttelee asiakasta tämän omista lähtökohdista, omalla kielellä ja kilpailijoista erottuvasti.
-Joustava valikoima myynnin, markkinoinnin ja viestinnän sisältöjä, jotka yhtenäisesti viestivät tätä tarinaa.
-Kustannustehokas yhdistelmä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän keinoja luoda näkyvyyttä tälle sisällölle.

Ota meihin yhteyttä: tehtävämme on saada teidät erottumaan ja saamaan oikeanlaista näkyvyyttä.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...