PALVELUT

H&V PR

H&V BRAND

H&V DIGI

H&V CONSULTING

Kansainvälisen lehdistöviestinnän haasteet ja mahdollisuudet

Kansainvälisesti toimivat yritykset ja organisaatiot kohtaavat useita haasteita viestiessään kansainvälisessä mediaympäristössä. Samalla kun globalisaatio tarjoaa yrityksille ennenäkemättömiä mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa ja tavoittaa uusia markkinoita, se asettaa myös korkeita vaatimuksia lehdistöviestinnälle. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme kansainvälisen lehdistöviestinnän keskeisiä haasteita ja kuinka ne voitetaan.

Yksi suurimmista haasteista kansainvälisessä lehdistöviestinnässä on kulttuurien monimuotoisuuden ymmärtäminen. Viestien ja kampanjoiden suunnittelussa on otettava huomioon niin paikalliset kulttuuriset arvot, asenteet ja käyttäytymismallit, kuin erilainen liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne. Tämä vaatii paikallistuntemusta. Harkonsalo&Vesa auttaa paikallistuntemuksen kehittämisessä käyttämällä tarpeen mukaan paikallisia kumppaneita kattavasta verkostosta.

Kieli ja kommunikaatio

Toinen merkittävä haaste on kielen ja kommunikaation esteet. Tehokkaan viestinnän varmistamiseksi on tärkeää, että viestit käännetään paitsi kielellisesti myös kulttuurisesti sopiviksi. Tämä ei tarkoita pelkästään sanojen suoraa kääntämistä, vaan viestin mukauttamista siten, että se resonoi kohdeyleisön kanssa. Tässä tulee ymmärtää paikallinen tyyli ilmaista asiat. Esimerkiksi suomalainen ja amerikkalainen tyyli on varsin erilainen, ja joillain termeillä voi olla hyvinkin erilainen sisältö eri maissa ja kielialueilla. Paikalliset kumppanit varmistavat Harkonsalo&Vesan ohjauksessa oikean tyylin viestintään eri maissa.

Medialukutaito

Eri mailla on erilaiset mediamaisemat, joita säätelevät vaihtelevat lait, normit ja käytännöt. Esimerkiksi median kaupallisuus tai poliittinen sitoutuminen voivat vaihdella hyvin paljon. Ymmärrys paikallisesta mediaympäristöstä, sen toimintatavoista ja siitä, miten uutiset leviävät, on olennaisen tärkeää kansainvälisessä lehdistöviestinnässä. On ymmärrettävä kohdemarkkinan mediakenttä ja räätälöitävä lehdistöviestinnän toimenpiteet sen mukaan.

Tehokas toimintamalli kansainväisessä lehdistöviestinnässä

Kansainvälisen lehdistöviestinnän haasteiden voittaminen vaatii suunnittelua ja strategista ajattelua. Harkonsalo & Vesa auttaa asiakkaitaan tehokkaan verkostonsa avulla. Yhteistyö paikallisten viestintäasiantuntijoiden ja kumppanien kanssa auttaa ymmärtämään paikallista mediaa ja kulttuuria sekä tuottamaan oikeanlaista materiaalia tehokkaisiin kansainvälisen lehdistöviestinnän kampanjoihin.

Kansainvälisen lehdistöviestinnän hallinta on monimutkainen prosessi, joka vaatii jatkuvaa suunnitelmallista tekemistä ja asiantuntemusta.

Ota yhteyttä, kun haluat kuulla lisää kuinka brändisi nostetaan kansainvälisessä mediassa esille!

Harkonsalo&Vesa on täyden palvelun viestintä-, mainos-, ja digitoimisto. Autamme asiakkaitamme menestymään markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Tutustu palveluihimme tai ota meihin yhteyttä, niin kerromme, miten voimme auttaa juuri sinua.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...