H&V blogi

Maine on keskeinen menestystekijä markkinassa

Yrityksen tai brändin maine tarkoittaa liiketoiminnan kannalta kahta asiaa: tunnetaanko se ja ostetaanko sitä. Ostopäätöksissä puolestaan kyse on aina kilpailusta, vähintään niiden vaihtoehtojen välillä, ostetaanko mitään vai ei. Siksi pelkkä tunnettuus ei riitä, vaan tarvitaan kilpailukykyä – olla tunnettu sellaisista asioista, jotka saavat tekemään positiivisen ostopäätöksen. Itse asiassa maineen kilpailukyky on ratkaiseva menestystekijä niin B2B- kuin B2C-liiketoiminnassa. Maineen kilpailukyvyn kehittäminen on tehokkainta, kun tiedetään millainen se on. Ketä vastaan kisataan, mitkä ovat vahvuudet, mitkä heikkoudet ja tunnetaanko meitä? Maineen kilpailukykyä voidaan tutkia. 

Kansainvälinen tutkimus median edustajien sosiaalisen median käytöstä
H&V organisoi yhteistyössä italialaisen kumppanitoimistomme L45:n kanssa kansainvälisen tutkimuksen journalistien sosiaalisen median käytöstä. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan yli 800 vastaajaa 12 maasta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää eroavatko eri maiden median edustajien toimintatavat esimerkiksi tiedonhaussa ja sosiaalisen median hyödyntämisessä sekä yleensäkin selvittää sosiaalisen median merkitystä journalistisessa työssä.

Podcast – anna yrityksen äänen kuulua
Podcast on tehokas tapa tavoittaa kuulijoita. Ihmisten arki on yhä kiireisempää, ja podcastit antavat mahdollisuuden vaikuttaa silloin, kun blogien tai videoiden katsominen ei ole mahdollista. Ne myös tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa yrityksen brändiä ja avata yrityksen kulttuuria kuulijoille luontevasti rivien välistä.

Vinkit viestintään ja markkinointiin korona-aikanaErilaiset pandemian leviämisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat aiheuttaneet monelle yritykselle muutoksia myyntiin, markkinointiin ja viestintään. Painopiste on siirtynyt etätapaamisiin ja verkkokauppaan. Myös ihmisten verkossa viettämä aika vuorokaudessa on kasvanut merkittävästi. Miten nämä muutokset vaikuttavat markkinointiin ja viestintään? Esittelemme ohessa muutamia vinkkejä maailmalta.

Ansaittu media – haasteet ja odotuksetH&V:n Media Hacking -podcast sarja käsittelee voittavaa viestintää ja markkinointia — oman, ostetun sekä ansaitun median näkökulmista. Podcastin kolmannessa osassa viestinnän asiantuntijat Mikko Sillanpää ja Marko Alanko käsittelevät ansaittua mediaa.

Business Finland: ”Mikään verkkokauppa ei myy ilman, että sitä markkinoidaan”
Markkinointisuunnitelman arvo on laajasti tunnustettu. Se, kuinka tärkeää hyvä markkinointisuunnitelma on yritykselle ja sen menestykselle, ilmenee jo siitä, että se mm. kuuluu Business Finlandin rahoituksessa hyväksyttäviin kuluihin. Business Finlandin omissa ohjeistuksissa sanotaankin osuvasti: ”Mikään verkkokauppa ei myy ilman, että sitä markkinoidaan.

Kuinka henkilöstösi voi etätyön aikakaudella?Sisäinen viestintä organisaatioissa joutuu koetukselle, kun ollaan oltu pakotettuja siirtymään etätyöhön ennennäkemättömän nopeasti ja kattavasti. Henkilöstön hyvinvointi ja tehokkuus kulkevat käsi kädessä, mutta miten hyvinvointia voidaan mitata, kun kaikki tekevät töitä kotona? H&V Maineluotain Henkilöstö on ratkaisu tähän. Kyselytutkimuksessa kartoitamme etätyön ja henkilöstön tilaa.

Ostettu media – haasteet ja odotuksetH&V:n uuden Media Hacking -podcast sarjan toisessa osassa käsitellään ostettua mediaa. Sarja käsittelee voittavaa viestintää ja markkinointia — oman, ostetun sekä ansaitun median näkökulmista. 

Online-näkyvyys, hakukoneoptimointi ja myynti


Organisaation viestinnässä ja markkinoinnissa tehdään päivittäin päätöksiä. Viestinnällä määritellään organisaation ääni, sisältö ja siihen liittyvät mielikuvat. Jokainen blogiteksti, somepostaus, uutiskirje tai verkkosivun päivitys sisältää loputtoman määrän valintoja aina aiheesta kuvaan ja sanavalintoihin. Kaikki nämä valinnat vaikuttavat löydettävyyteen ja puhuttelevuuteen... ja pääsääntöisesti lopputuloksena pitäisi olla jotakin, millä tehdään myyntiä.

Oma media – mitä sisältöä, mitä kanavia?H&V:n uusi Media Hacking -podcast sarja käsittelee voittavaa viestintää ja markkinointia — oman, ostetun sekä ansaitun median näkökulmista. Podcastin ensimmäisessä osassa viestinnän asiantuntijat Mikko Sillanpää ja Marko Alanko käsittelevät omaa mediaa.

Tällä hetkellä on olennaista, että yrityksissä hoidetaan koronasta viestiminen kunnolla — niin sisäisesti kuin sidosryhmillekin. Tämä vähentää paniikkia ja epätietoisuutta sekä näistä aiheutuvaa stressiä ja ylimääräistä työtä.

Yritysblogi palveluna - avaimet käteenBlogit ovat tehokas tapa tavoittaa kaupallinen yleisösi ja johdattaa heitä eteenpäin ostopolulla. Tuotteista ja palveluista sekä parhaista tavoista hyödyntää niitä kannattaa tarjota tietoa kohderyhmillesi myös muutenkin kuin tuote-esitteiden tai -presentaatioiden muodossa.

Teillä on tieto, onko teillä myös sisältö?Osaako alan asiantuntija viestiä tietonsa myös asiakkaalle tai muulle kohderyhmälle?

Raha ratkaisee menestymisen markkinoinnissa - aina?Yleinen käsitys markkinoinnin ja viestinnän osalta on se, että kunhan saadaan paljon budjettia, niin saadaan hommat onnistumaan. Erityisesti rahoitusta hakevat yritykset arvioivat liiketoimintasuunnitelmiin budjetteja, joilla homma saataisiin ns. rokkaamaan. Yleinen mielikuva, miten asiaa käsitellään tai siihen suhtaudutaan on kuitenkin väärä.

Markkinointiviestinnän 3+1 trendiä 2020Markkinoinnin ja viestinnän kenttä on aina ollut jatkuvassa muutoksessa. Uusia trendejä syntyy ja yritetään synnyttää palvelukonseptien ja tekemisen muuttuessa. Kaiken hypetyksen ja jargonin lomassa merkityksellisen muutoksen tunnistaminen on haastavaa. Onko juuri tämä trendi se, johon meidän on hypättävä mukaan, onko tämä pitkäkestoinen merkittävä muutos, vai hetken kotkotus, joka unohtuu nopeasti? Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteistä vastausta. Toiselle nopeasti ohimenevä on toiselle pysyvä strateginen muutos koko organisaation markkinointiviestintään - hyvä näin.

Loismarkkinointi - MITÄ?Loismarkkinointi on näppärä työkalu omassa markkinointipakissa. Mistä siis on kyse?

Suosittu Roast-webinaari jälleen 11.2. klo 9


Kuvakaappaus viime vuoden marraskuun webinaarista

Roast webinaari 11.2. klo 9–10

Maineen kilpailukyky


Tässä kirjoituksessa tarkastelen viestinnän suhdetta liiketoimintaan ja syitä, miksi viestinnän tulisi olla liiketoimintapäättäjien agendalla jatkuvasti. Viestintä on tavattoman laaja aihe, joten teen rajauksen ja jätän esimerkiksi sisäisen viestinnän ja kriisiviestinnän tämän kirjoituksen ulkopuolelle. Niiden sijaan keskityn puhumaan yrityksen viestinnästä ulospäin, omille kaupallisille kohderyhmilleen. Tätä voisi nimittää markkinointiviestinnäksi, mutta termi on hieman liian moniselitteinen ja siksi tyydyn puhumaan tässä kirjoituksessa vain viestinnästä.

Hyvää joulua ja onnea uudelle vuodelle 2020!Vuosi 2019 oli H&V:n tiimille työntäyteinen ja vauhdikas. Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet uusia ja mielenkiintoisia asiakkuuksia ja syventäneet suhteita pitkäaikaisiin asiakkaisiimme. Jatkamme innolla menestyksekästä yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Muuttuvassa mediamaailmassa on entistäkin tärkeämpää hallita oman, ostetun ja ansaitun median monipuolinen kenttä, joten odotamme mielenkiinnolla näiden pariin pureutumista tulevallakin vuosikymmenellä. 

Harkonsalo & Vesa Public Relations Oy

 020 - 741 6940

Köydenpunojankatu 7 A 1, 00180 Helsinki

info@harkonsalovesa.fi

www.harkonsalovesa.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskuosoite:

Operaattori:

Y-tunnus:

003709970222

Maventa (003721291126)

0997022-2