H&V blogi

Uuden maailman oppeja: elämä vuoden 2020 jälkeen

Meillä laadukas viestintä on kaiken tekemisen keskiössä. Laaja kansainvälinen yhteistyökumppaniverkostomme, jossa on toimistoja yli 50:stä maasta auttaa asiakkaitamme menestymään ja kasvattamaan tunnettuutta kansainvälisessä liiketoiminnassa. Kansainvälisen viestinnän ja monikulttuurisuuden merkitystä ei sovi unohtaa.

Pyysimme IPRN:n toimitusjohtajaa Luis Gonzalez Canomanuelia kommentoimaan nykyistä globaalia tilannetta ja sitä, mitä siitä voi oppia.

Vinkkejä omaan, ansaittuun ja ostettuun mediaan
Miten omaa, ansaittua ja ostettua mediaa kannattaa tehdä ja mikä viestinnässä on tärkeää?

Asiantuntijamme Marko Alanko julkaisi viime viikolla yhdessä Susanna Ruuhilahden kanssa FreeStyler (Suunnitelmia & Sattumia): voittava viestintä & markkinointi -bisneskirjan. Teoksen julkistustilaisuudessa kirjassa esiintyvät asiantuntijat keskustelivat omasta, ansaitusta ja ostetusta mediasta. Paneelissa jaettiin myös konkreettisia vinkkejä viestintään, jotka koostimme myös tähän blogiin.

Johda viestintää ja markkinointia viihdemaailman malleilla
FreeStyler (Suunnitelmia & Sattumia): voittava viestintä & markkinointi on viihdyttävän hyvä bisneskirja, joka kertoo, miten viihdeteollisuudessa ideasta rakennetaan ilmiöitä. Keskeisenä aiheena kirjassa on voittava viestintä eli mallit, joilla aidosti luodaan tuloksia sekä erityisesti mallien soveltamista mihin bisnekseen tahansa. Projektin taustalla on ollut pohdintaa perinteisistä oppimateriaaleista etenkin liiketoiminnan, viestinnän sekä markkinoinnin osalta. Sen sijaan, että kirjassa keskityttäisiin pelkästään teoriapohjaiseen asiaan, siinä halutaan tuoda esiin hiljaista tietoa (learning by doing) käytännön esimerkeillä.

Vinkkejä kansainvälistymiseen: menesty Iso-Britanniassa

Autamme asiakkaitamme etabloitumaan kansainvälisillä markkinoilla. Laaja kansainvälinen yhteistyökumppaniverkostomme  — yli 50 toimistoa 40:stä maasta auttaa asiakkaitamme menestymään ja kasvattamaan tunnettuutta kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yrityksen laajentaessa uuteen maahan on huomioitava niin kotimaan kuin kohdemaankin markkinat ja tarpeet.

Pyysimme Lontoossa sijaitsevan läheisen kumppanimme Rochester PR Group:in toimitusjohtajaa Joanna Doddia kertomaan vinkkejä, miten yritys menestyy Iso-Britanniassa.

H&V Vaalikampanja - kuin oma kampanjapäällikkö palveluksessasi!


 

Ensi kevään vaalit lähestyvät nopeasti, ja jokaisen ehdokkaan on aika miettiä omaa kampanjaansa. Kampanjassa riittää työtä, ja tehokkuutta kampanjan ajankäyttöön saadaan ottamalla ammattilainen apuun - ehdokkaan tai hänen tiiminsä ei kannata tehdä kaikkea itse. Vaalikampanjan viestinnällinen ja mainonnan kokonaisuus on yksi helpoiten ulkoistettavia tehtäviä. Olemme luoneet ehdokkaiden avuksi H&V Maine Vaalikampanja -palvelun, jonka avulla osa kampanjasta voidaan ulkoistaa. Olemme kuin kampanjapäällikkö palveluksessasi.

Matkalla ideasta kirjaksi – voittava viestintä & markkinointiSiitä on jo kulunut reilut puolitoista vuotta, kun istahdin ensimmäisen kerran alas Susanna Ruuhilahden kanssa. Hän tuli haastattelemaan minua Tommi Läntisen -kirjan teemoilta. Tarkoitus oli käydä läpi ja dokumentoida muistoja matkalta, jolloin vastasin mestarin PR:stä ja markkinoinnista.

Viestintää ei pidä vähentää tiedon ja mediaekosysteemien vakauden nimissäOrganisaatioissa kautta maailman mietitään sitä, miten nykyhetki vaikuttaa omaan viestintään. Ranskalainen kumppanitoimistomme La Nouvelle Agencen Sana Hales on kirjoittanut aiheesta kantaa ottavan artikkelin blogiimme.

Sana Hales:

”Tiedotusvälineet ja toimittajat eivät ole koskaan tarvinneet meitä viestijöitä niin paljon kuin nyt - kuten teitä asiantuntijoitakin, joille tämän tekstin osoitan.

He tarvitsevat sinua kertomaan digitaalisuuden myönteisistä vaikutuksista yhteiskunnassamme.

Uudet kriisit ovat väistämättömiä, ja meidän on kohdattava muutos maailmassa muuttamalla tapojamme.”

Lähes jokainen suomalainen journalisti etsii taustatietoa eri verkkolähteistäJournalistien tiedonkeruuta ja sosiaalisen median käyttöä käsittelevän tutkimuksen* mukaan lähes jokainen eli huikeat 97 prosenttia suomalaisista journalisteista etsii eri verkkolähteistä taustatietoa artikkeleihinsa joko aina tai usein. Vastaavatko yrityksesi kotisivut ja somekanavat toimittajien ja asiakkaidesi tiedontarpeeseen?

Tuulta purjeisiin! Oman, ostetun ja ansaitun median ristiaallokossa

Median aallokossa seilatessa pelastusliiveille voi tulla tarvetta. Kun alat tekemään markkinointiviestintää, törmäät väistämättä oman, ostetun ja ansaitun median ristiaallokkoon, jossa voi olla haastava löytää juuri sinun yrityksellesi sopivimmat toimintatavat.

Median pelikentän tähtipelaajaksi

Mediaviestintä on merkittävä osa yrityksen viestintää, joten on ensiarvoisen tärkeää, että median kanssa pelaavat henkilöt tietävät pelikentän säännöt ja toimintatavat. Medianäkyvyys on tehokas keino kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja rakentaa brändiä, mutta ennakoiminen ja valmistautuminen kannattaa. Vääränlaiset lausunnot perinteisissä medioissa saavat sosiaalisen median myötä entistäkin suuremman painoarvon, ja toisaalta positiivista näkyvyyttä voi olla haastava saavuttaa, jos median toimintatapoja ei tunne. 

Maine on keskeinen menestystekijä markkinassa

Yrityksen tai brändin maine tarkoittaa liiketoiminnan kannalta kahta asiaa: tunnetaanko se ja ostetaanko sitä. Ostopäätöksissä puolestaan kyse on aina kilpailusta, vähintään niiden vaihtoehtojen välillä, ostetaanko mitään vai ei. Siksi pelkkä tunnettuus ei riitä, vaan tarvitaan kilpailukykyä – olla tunnettu sellaisista asioista, jotka saavat tekemään positiivisen ostopäätöksen. Itse asiassa maineen kilpailukyky on ratkaiseva menestystekijä niin B2B- kuin B2C-liiketoiminnassa. Maineen kilpailukyvyn kehittäminen on tehokkainta, kun tiedetään millainen se on. Ketä vastaan kisataan, mitkä ovat vahvuudet, mitkä heikkoudet ja tunnetaanko meitä? Maineen kilpailukykyä voidaan tutkia. 

Kansainvälinen tutkimus median edustajien sosiaalisen median käytöstä
H&V organisoi yhteistyössä italialaisen kumppanitoimistomme L45:n kanssa kansainvälisen tutkimuksen journalistien sosiaalisen median käytöstä. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan yli 800 vastaajaa 12 maasta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää eroavatko eri maiden median edustajien toimintatavat esimerkiksi tiedonhaussa ja sosiaalisen median hyödyntämisessä sekä yleensäkin selvittää sosiaalisen median merkitystä journalistisessa työssä.

Podcast – anna yrityksen äänen kuulua
Podcast on tehokas tapa tavoittaa kuulijoita. Ihmisten arki on yhä kiireisempää, ja podcastit antavat mahdollisuuden vaikuttaa silloin, kun blogien tai videoiden katsominen ei ole mahdollista. Ne myös tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa yrityksen brändiä ja avata yrityksen kulttuuria kuulijoille luontevasti rivien välistä.

Vinkit viestintään ja markkinointiin korona-aikanaErilaiset pandemian leviämisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat aiheuttaneet monelle yritykselle muutoksia myyntiin, markkinointiin ja viestintään. Painopiste on siirtynyt etätapaamisiin ja verkkokauppaan. Myös ihmisten verkossa viettämä aika vuorokaudessa on kasvanut merkittävästi. Miten nämä muutokset vaikuttavat markkinointiin ja viestintään? Esittelemme ohessa muutamia vinkkejä maailmalta.

Ansaittu media – haasteet ja odotuksetH&V:n Media Hacking -podcast sarja käsittelee voittavaa viestintää ja markkinointia — oman, ostetun sekä ansaitun median näkökulmista. Podcastin kolmannessa osassa viestinnän asiantuntijat Mikko Sillanpää ja Marko Alanko käsittelevät ansaittua mediaa.

Business Finland: ”Mikään verkkokauppa ei myy ilman, että sitä markkinoidaan”
Markkinointisuunnitelman arvo on laajasti tunnustettu. Se, kuinka tärkeää hyvä markkinointisuunnitelma on yritykselle ja sen menestykselle, ilmenee jo siitä, että se mm. kuuluu Business Finlandin rahoituksessa hyväksyttäviin kuluihin. Business Finlandin omissa ohjeistuksissa sanotaankin osuvasti: ”Mikään verkkokauppa ei myy ilman, että sitä markkinoidaan.

Kuinka henkilöstösi voi etätyön aikakaudella?Sisäinen viestintä organisaatioissa joutuu koetukselle, kun ollaan oltu pakotettuja siirtymään etätyöhön ennennäkemättömän nopeasti ja kattavasti. Henkilöstön hyvinvointi ja tehokkuus kulkevat käsi kädessä, mutta miten hyvinvointia voidaan mitata, kun kaikki tekevät töitä kotona? H&V Maineluotain Henkilöstö on ratkaisu tähän. Kyselytutkimuksessa kartoitamme etätyön ja henkilöstön tilaa.

Ostettu media – haasteet ja odotuksetH&V:n uuden Media Hacking -podcast sarjan toisessa osassa käsitellään ostettua mediaa. Sarja käsittelee voittavaa viestintää ja markkinointia — oman, ostetun sekä ansaitun median näkökulmista. 

Online-näkyvyys, hakukoneoptimointi ja myynti


Organisaation viestinnässä ja markkinoinnissa tehdään päivittäin päätöksiä. Viestinnällä määritellään organisaation ääni, sisältö ja siihen liittyvät mielikuvat. Jokainen blogiteksti, somepostaus, uutiskirje tai verkkosivun päivitys sisältää loputtoman määrän valintoja aina aiheesta kuvaan ja sanavalintoihin. Kaikki nämä valinnat vaikuttavat löydettävyyteen ja puhuttelevuuteen... ja pääsääntöisesti lopputuloksena pitäisi olla jotakin, millä tehdään myyntiä.

Oma media – mitä sisältöä, mitä kanavia?H&V:n uusi Media Hacking -podcast sarja käsittelee voittavaa viestintää ja markkinointia — oman, ostetun sekä ansaitun median näkökulmista. Podcastin ensimmäisessä osassa viestinnän asiantuntijat Mikko Sillanpää ja Marko Alanko käsittelevät omaa mediaa.

Harkonsalo & Vesa Public Relations Oy

 020 - 741 6940

Köydenpunojankatu 7 A 1, 00180 Helsinki

info@harkonsalovesa.fi

www.harkonsalovesa.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskuosoite:

Operaattori:

Y-tunnus:

003709970222

Maventa (003721291126)

0997022-2