H&V blogi

Myynnin, viestinnän ja markkinoinnin yhtenäinen johtaminenMyynnin, viestinnän ja markkinoinnin yhdistyminen liiketoimintaa edistäväksi kokonaisuudeksi on tapahtumassa kovaa vauhtia. Tämä muutos tulee jakamaan yritykset menestyjiin ja häviäjiin. Näiden kolmen erilaisen alan yhtenäisen johtamisen käytännöllinen viitekehys on ajatella kokonaisuutta asiakaspolun sekä oman, ansaitun ja ostetun median kautta.

Myynnin, viestinnän ja markkinoinnin päättäjien akuutti haaste on sovittaa näiden kolmen erilaisen tekemisen johtaminen ja arkipäivän toiminta yhteen. Ne, jotka eivät onnistu yhdistämään näiden alojen tekemistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi eivät tule jatkossa pärjäämään kilpailussa. Asialla onkin suuri merkitys liiketoiminnalle.

Johtamisen kannalta tarvitaan uudenlainen viitekehys, josta tarkastella tavoitteita ja toimintaa. Ensinnäkin myynnin, viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuutta tulisi lähtökohtaisesti ajatella asiakaspalvelun näkökulmasta: miten eri kanavissa ja eri keinoin asiakasta voidaan palvella tehokkaimmin myynnin, viestinnän ja markkinoinnin välinein? Alennusmyyntien sijasta tulisi ajatella asiakkaan ongelman ratkaisemista ja mainoskampanjan sijaan asiakkaan tarpeisiin vastaamista. Tarvitaan siis tietoa ja näkemystä asiakkaan kulkemasta polusta.

Toinen tehokas arkipäivän työväline on kääntää huomio pois suoritetasolta. Suoritetasolla tarkastellaan myynnin, viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoiden tekemiä suoritteita, vaikkapa myyntipuhelua, lehdistötiedotetta tai logon värimaailmaa. Nämä kaikki ovat edelleen tärkeitä yksityiskohtia ja tärkeitä teknisiä suoritteita, joita alan ammattilaiset jatkossakin tekevät käytännön työssään. Johtamisen näkökulmaksi suoritetason tarkastelusta ei kuitenkaan ole: se johtaa vain siiloutumiseen ja osa-optimointiin kokonaisuuden kustannuksella. Näkökulmaksi kannattaakin ottaa kokonaisuuden kannalta mielekkäämpi oma, ansaittu ja ostettu media. Näihin sisältö ja muoto tulee edelleen myyjän, viestijän ja markkinoijan rautaisesta ammattitaidosta, mutta kokonaisvaltaisesti johdettuna.

Voidaan tehdä rinnastus: oma media – myynti, ansaittu media – viestintä, ostettu media – markkinointi, mutta tätä rinnastusta ei kannata viedä liian pitkälle. Olennaisempaa on ymmärtää ero suoritetasolta kumpuavan ja kokonaisuudesta lähtevän johtamisen välillä.

Yhdistymisen aika

Paitsi organisaation siilojen yhdistyminen, on tästä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän suuresta murroksesta oireena myös alan palvelukumppanien toiminnan muutos. Viestintä-, mainos-, digi- ja mediatoimistojen toiminta muuttuu kattavammaksi. Viestintätoimistot ovat tässä muutoksessa vahvoina, koska niiden toiminta on jo aiemminkin ollut kokonaisvaltaista strategista kumppanuutta asiakkaiden kanssa.

Yhdistymisen aika näkyy myös eri kanavissa. Monikanavaisista kampanjakokonaisuuksista lähtenyt muutos näkyy myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median tiedottamisen lähtökohdasta siirrytään ajatukseen muuttaa oma sosiaalinen media ansaituksi sosiaaliseksi mediaksi: oman sisällön tuottaminen ei riitä, vaan tavoitteeksi on otettava sisällön suosio, joka tuo sille ansaittua näkyvyyttä tykkääjien ja edelleenjakajien sosiaalisen median kanavissa.

Toinen esimerkki yhdistymisestä on natiivimarkkinointi. Siinä oman, ostetun ja ansaitun median välinen raja-aidat ylitetään ja parhaimmillaan katoavat. Sisältömarkkinoinnin idean tuoma asiakasta palveleva sisältö levitetään natiivimainonnan keinoin laajemmalle yleisölle, kuin mitä oman median kautta voitaisiin tavoittaa ja luontevammin kuin mitä perinteisen ostetun median kautta voidaan tehdä.

Miten johdetaan uutta myynnin, viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuutta?

Järjestämme ti 17.4. aamiaisseminaarin, jossa huippuasiantuntijat puhuvat oman, ansaitun ja ostetun median yhtenäisestä hallinnasta ja johtamisesta liiketoiminnan näkökulmasta.

MyMedia haltuun -seminaarissamme annetaan käyttöösi uudet kompaktit yhdistetyn myynnin, viestinnän ja markkinoinnin johtamisen strategiset työvälineet, käytännön vinkit arkipäivän tekemiseen, sekä luodaan katsaus alan kuumimpiin trendeihin analytiikan, sosiaalisen median sekä natiivimainonnan saroilta.

 • Opit kuinka myyntiä, viestintää ja markkinointia johdetaan asiakaspolkuajattelun kautta.
 • Opit kuinka oman, ansaitun ja ostetun median prosessi toimii arkipäivän osana.
 • Saat vinkit sosiaalisen median kanavien jalostamiseen omasta mediasta ansaittua näkyvyyttä tuoviksi kanaviksi.
 • Saat vinkit ostetun ja ansaitun median yhdistämisestä natiivimainonnan avulla tämän hetken tehokkaimmaksi kokonaisuudeksi.
 • Saat tilaisuuden verkostoitua.

Tilaisuus on suunnattu liiketoimintapäättäjille ja myynnin, viestinnän sekä markkinoinnin johdolle.

Kuuntele H&V:n Marko Alangon haastattelu Business FM-kanavalla aiheesta "Kuinka lisätä myyntiä yhdistämällä oma, ansaittu ja ostettu media":
Tilaisuuden puheenvuorotMiten johdetaan omaa, ansaittua ja ostettua mediaa?

 • Mikko Sillanpää, Marko Alanko, Marita Larmia, Harkonsalo&Vesa Public Relations Oy
 • Myynti, viestintä ja markkinointi asiakaspalveluna, eli asiakaspolkuajattelu oman, ansaitun ja ostetun median johtamisessa.
 • Oman, ansaitun ja ostetun median hallinnan työvälineet, prosessi osana arkipäivän toimintaa.


Data paljastaa, millaiset päivitykset toimivat sosiaalisessa mediassa
 • Sami Kuusela, Underhood Oy
 • Miten sosiaalisesta mediasta muotoillaan ansaittua näkyvyyttä tuova kanava analytiikan avulla?
 • Vinkit toimivan sisällön rakentamiseen.


Oman median voima, johtamisen näkökulmasta
 • Ilkka Kurkela, Laurea Ammattikorkeakoulu
 • Miten monikanavaista markkinointiviestintää johdetaan?
 • Vinkit arkipäivän työhön.


Ostetun ja ansaitun median yhdistelmä: natiivimainonta, mitä, miten, milloin ja miksi?
 • Elli Mäkilä, IAB, Otavamedia
 • Natiivimainonta yhdistää ostetun ja ansaitun median toiminnan ja on tämän hetken tehokkain keino uuden yleisön tavoittamiseen.
 • Vinkit toimivan natiivimainonnan toteuttamiseen.
Harkonsalo&Vesa on uuden ajan viestintätoimisto. Yhdistämme oman, ansaitun ja ostetun median tehokkaaksi liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi. H&V MyMedia -palvelu on yritysten myynnin, viestinnän ja markkinoinnin yhdistävä kokonaisuus. Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
Tietoja kirjoittajasta
Mikko Sillanpää
Toimitusjohtaja
050 - 331 5279
mikko.sillanpaa@harkonsalovesa.fi
Mikko on kokenut viestintäkonsultti. Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikon motto on: "Viam aut inveniam aut faciam!"

Harkonsalo & Vesa Public Relations Oy

 020 - 741 6940

Köydenpunojankatu 7 A 1, 00180 Helsinki

info@harkonsalovesa.fi

www.harkonsalovesa.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskuosoite:

Operaattori:

Y-tunnus:

003709970222

Maventa (003721291126)

0997022-2