H&V Team
7.9.2021

H&V Spotlights 44-2021

Oma, ostettu ja ansaittu – Markkinointiviestinnän pyhä kolminaisuus

”Ei kahta ilman kolmatta” ja ”kolmas kerta toden sanoo”. Tupu, Hupu ja Lupu, Kolme pientä porsasta sekä Kolme muskettisoturia. Numero kolme on saanut osakseen jopa maagisen numeron tittelin, ja se esiintyy monesti paitsi sanonnoissa myös saduissa ja tarinoissa. Markkinointiviestinnässäkin kolmen kohdan kokonaisuudelle on syytä antaa sen ansaitsema huomio.Kolmen kopla

Oma, ostettu ja ansaittu media ovat kolmen kopla, joista kaikki syytä huomioida tavoitteellista ja tuloksellista markkinointiviestintää toteutettaessa. Tavoitteena on muodostaa eheä kokonaisuus, jossa kaikki kolme eri osa-aluetta nivoutuvat toisiinsa niin, että eri toimenpiteistä saadaan todella irti kaikki mahdollinen hyöty.

Numero 1: oma media
Oman median tulisi olla kaiken tekemisen perustana ja pohjana. Suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä tekemisellä saadaan aikaan näkyvyyttä ja herätetään mielenkiintoa halutussa kohderyhmässä. Oman median on oltava kunnossa myös silloin, kun lähdetään tekemään esimerkiksi ostetun median kampanjoita.

Numero 2: ostettu media
Ostetun median avulla voidaan kasvattaa oman median näkyvyyttä ja halutun kohderyhmän tietoisuutta yrityksestä. Ostettu media tarjoaa lukuisia erilaisia vaihtoehtoja sosiaalisen median vaikuttajien kanssa tehdyistä yhteistöistä perinteisempään lehtimainontaan ja advertoriaaleihin. Kaikkea ostettua mediaa kuitenkin yhdistää se, että siihen on varattava markkinointibudjettia.

Numero 3: ansaittu media
Ansaittu media voi vaikuttaa huomattavasti yrityksen brändimielikuvaan. Ansaitusta mediasta puhuttaessa on kuitenkin otettava huomioon, että ansaittua mediaa ja näkyvyyttä on mahdotonta hallita samalla tavalla kuin omaa ja ostettua mediaa. Toimittajat ja muut vaikuttajat tekevät itse jutut ja mahdolliset arviot tuotteesta, ja julkaistuun materiaaliin voi tehdä korjauksia vain rajallisesti, jos ollenkaan.

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 

Oma, ostettu ja ansaittu media eivät suinkaan kilpaile toisiaan vastaan, vaan ne pelaavat samalla puolella ja niitä yhdistää sama tavoite. Yhteispeli on markkinointiviestinnän tuloksien ja näkyvyyden kannalta ensisijaisen tärkeää. Potentiaalisia asiakkaita ei kannata ajaa seinään niin, että yritys näkyy esimerkiksi printtimedioissa, mutta kun yrityksestä kiinnostutaan ja siitä etsitään tietoa yrityksen omilta kanavilta, ei sivustot puhukaan yhtään samaa kieltä. Vastaavasti taas oma media tarvitsee usein erityisesti aluksi ansaitun ja ostetun median tukea, jotta kohderyhmä löytää kanavien pariin.

Kasvata myyntiäsi suositun MyMedian avulla! H&V:n tarjoama kokonaisvaltainen MyMedia-konsepti on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kirkastaa oman, ostetun ja ansaitun median hallintaa monikanavaisessa maailmassa. MyMedia kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja myyntiä yhdistämällä eri osa-alueet yhdeksi mediaksi. Tarjoamme käyttöösi konkreettiset työkalut ja toimintamallin.Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

H&V Team

Motto:

... Lähetä viesti ......... Soita...