Mikko Sillanpää
1.8.2022

H&V Spotlights 31-2022

Markkinointi ja viestintä Pohjoismaissa

Pohjoismaat muodostavat erittäin ostovoimaisen ja mielenkiintoisen markkinan monille tuotteille ja palveluille. Markkinan valtaamisessa esteeksi nousee kuitenkin usein kieli- ja kulttuurimuuri, joka voi olla jopa hieman yllättäväkin. Olemme kaikki kovin samanlaisia, mutta myös kovin erilaisia. Kilpailuasetelma eri maissa vaihtelee, eikä potentiaalisten asiakkaiden tarve tai valveutuneisuus myöskään ole samanlainen kaikissa maissa. Lisäksi vielä on kielikysymys: Pohjoismaissa markkinoinnissa ja viestinnässä paikallinen kieli on välttämättömyys, ei vain tehoste. Jokaisen maan erityislaadun huomiointi edellyttää paikallisen osaajan hyödyntämistä markkinoinnissa ja viestinnässä. H&V:lla on valmiina kumppaniverkosto kaikissa Pohjoismaissa, ja pystymme toteuttamaan brändisi lanseerauksen ja kampanjat niin omassa, ansaitussa kuin ostetussa mediassa koko Pohjolassa.


Markkinointi ja viestintä on monikanavaista tekemistä. Päätasolla ne voidaan jakaa omaan, ansaittuun ja ostettuun mediaan. Oman median sisältöä hallitaan itse, esimerkiksi omia nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia. Ansaitun median näkyvyys saavutetaan tarjoamalla muille mielenkiintoista sisältöä, esimerkiksi lehdistötiedotteiden tai vierasblogien muodossa. Ostettu media puolestaan tarkoittaa esimerkiksi Google- tai lehtimainontaa. Kaikilla näillä on oma roolinsa asiakkaan ostopolun tukemisessa. Esimerkiksi laajinkaan ostetun median näkyvyys ei käänny kaupaksi, jos omilla nettisivuilla ei kerrota mitään siitä, miten ja mistä uuden tuotteen tai palvelun voi ostaa.

Kun viestintää ja markkinointia tehdään vain yhdessä maassa, on kokonaisuus vielä kohtuullisen helposti hallittavissa – etenkin osaavan kumppanin avulla. Kansainvälistyessä kohdataan kuitenkin uusia haasteita. Mistä löydän mainostoimiston tekemään materiaalit, jotka toimivat Ruotsissa? Haenko Googlesta ruotsalaisia toimistoja, shortlistaan niistä viisi, haastattelen, pyydän tarjoukset? Kyllä, voi asian niinkin hoitaa. Kun sitten tarvitaan vielä digitoimisto ja viestintätoimisto siihen mukaan, niin sitten haastatellaankin jo 15 toimistoa. Jokaisesta maasta. Tällä kohtaa pitäisi hälytyskellon soida mielessä: siihen menee mahdottoman paljon aikaa ja vaivaa.
Jätetäänkö pois vaikkapa ruotsalainen viestintätoimisto tai tanskalainen digitoimisto? Millä perusteella ja millä lopputulemalla?

Jos pelkkä valintaprosessi tuntuu työläältä (esimerkiksi kolme maata, jokaisesta haastatellaan 15 toimistoa = 45 haastattelua ja tarjousta, jokainen eri formaatissa, totta kai) voidaan toki sanoa, että se tehdään vain kerran. Kuitenkin, jos jatketaan ajatusta vielä pidemmälle, niin käytännön työssä jokaisen kvartaalikampanjan briiffaaminen yhdeksälle eri toimistolle on haastavaa – edes kaikkien saaminen samaan Zoom-puheluun yhdellä kertaa ei ole helppoa. Lisäksi jokainen haluaa jotain pientä muutosta paikallisten olosuhteiden vuoksi kampanjaan, sen vuoksihan alun perin haimme paikalliset osaajat mukaan, ja näiden käsitteleminen, yhteistyötapojen oppiminen, sekä yhtenäisen raportoinnin kehittäminen vaativat satoja tunteja työtä.

Parempi tapa toimia

Ei ole järkevää käyttää oman organisaation sisäistä resurssia luomaan kontakteja ja opettelemaan Pohjoismaista yhteistyötä mikrotasolla. On paljon parempi valita kokenut kumppani, jolla on Pohjoismainen organisaatio jo valmiina. Vaihtoehdoksi nousevat silloin suuret mainos- ja viestintätoimistot, joilla on oma henkilöstö niin Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa kuin Kööpenhaminassakin – kuukausipalkat ja tilojen vuokrat myös. Pohjoismaiden laajuisen organisaation rakentaminen kiinteiden toimipisteiden varaan vaatii resursseja, ja asiakkaita maksamaan ne. Kiinteän monikansallisen organisaation rakentaneet kumppanit sopivatkin hyvin isoille yrityksille, mutta monelle pk-yritykselle ne ovat liian kallis vaihtoehto.

Kustannustehokkain malli Pohjoismaisen markkinointiviestinnän johtamiseen ja toteuttamiseen onkin kotimaisen kumppanin verkoston hyödyntäminen.

 1. Shortlist-/tarjousprosessiin ei mene aikaa
  Jos kumppanillasi on valmiina kokeneiden tekijöiden yhteistyöverkosto eri maissa, ei kannata ensimmäiseksi käyttää aikaa oman verkoston rakentamiseen. Uudelle markkinalle menemisessä on muitakin kuluja, ja resurssit kannattaa panostaa mieluummin tekemiseen kuin hallintoon.
 2. Briiffi vain kerran, kiitos!
  Kumppanisi hoitaa jalkauttamisen muihin maihin, kuuntelee ja kokoaa yhteen paikalliset muutostarpeet ja esittää ne sinulle hyväksyttäväksi kerralla. Briiffaat vain kerran, ja asiat tapahtuvat kaikissa maissa.
 3. Yhteismitallinen raportointi
  Tätä ei yleensä tule ajatelleeksi ennen kuin tulee tarve tehdä yhteenveto markkinointi- ja viestintätoimenpiteistä eri maissa. Samassa formaatissa oleva, samoja asiakokonaisuuksia käsittelevä raportointi on kuitenkin johtamisen tukena välttämätön asia. Kumppanillasi on se jo valmiina ja koeteltuna oman verkostonsa kanssa.
 4. Kollegalta kollegalle
  Käytännön työ sujuu aina tehokkaammin toisensa tuntevien tiimien välillä. Toimintatavat, terminologia ja kaikki muukin on tuttua – tämä on tehokasta, aikaa säästyy ja hommat etenevät.
 5. Ei turhaa byrokratiaa
  Kun kumppanisi verkosto aktivoidaan vain, kun sitä tarvitaan, et joudu maksamaan paikallisen henkilöstön ja seinien ylläpidosta. Ketterä toimintamalli säästää resursseja tärkeimpiin asioihin.


Me H&V:lla olemme tehneet jo ison määrän työtä puolestasi. Olemme koonneet luotettavien osaajien verkoston kaikista Pohjoismaista. Olemme käyttäneet aikaa tutustumiseen ja parhaiden yhteisten työtapojen löytämiseksi sekä luoneet yhteisen raportoinnin mallin. Tämän pohjatyömme avulla olet jo säästänyt satoja työtunteja ja voit keskittää resurssisi varsinaiseen tekemiseen eikä organisaation rakentamiseen.

Lue lisää Nordic Entries -toimintamallistamme tai ota yhteys asiantuntijaamme, joka kertoo sinulle suosituksemme Pohjoismaisen markkinoinnin ja viestinnän rakentamiseen.


Nordic Entries on tehokas palvelukokonaisuus, kun tavoitteena on valloittaa pohjoismaiset markkinat. Me hoidamme puolestasi yhteistyön kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja suunnittelemme kanssasi strategiset toimet, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen – liiketoiminnan kasvattamiseen. Seuraa ja käy tykkäämässä meistä InstagramissaLinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...