Mikko Sillanpää
14.3.2022

H&V Spotlights 11-2022

H&V tutki: Sosiaalisen median merkitys suomalaisten journalistien työssä


Maailman muuttuessa ja sosiaalisen median merkityksen kasvaessa tulee journalismia ja mediasisältöjä tarkastella kriittisesti. Alati vaihtuvat otsikot pureutuvat nykypäivän tapahtumiin yhä intensiivisemmin, ja niitä myös jaetaan yhä nopeammalla syklillä. Tuottamamme kyselytutkimuksen mukaan sosiaalinen media herättää tarttumaan tiettyihin aiheisiin sekä kelpaa verkkolähteeksi huomattavalle osalle suomalaisista toimittajista. Sosiaalisen median voidaan sanoa olevan tärkeä työkalu toimittajien työssä, mikä tekee siitä merkittävän tutkimuskohteen monipuolisen ja tasavertaisen journalismin näkökulmasta.

Harkonsalo&Vesa päätti selvittää, millaista on journalismi digitalisaation ja sosiaalisen median nousukauden aikana. Päätimme tutkia suomalaisten median edustajien suhdetta sosiaaliseen mediaan ja muihin viestintäkanaviin.

Tutkimuksesta

Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena. Samanlainen kyselytutkimus suoritettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020, jolloin mukana vertailussa oli myös kansainvälisiä median edustajia. Vuoden 2021 tutkimuksessa haluttiin selvittää, ovatko toimintatavat tai sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen muuttuneet suomalaisten journalistien keskuudessa edellisvuoteen verrattuna. Tutkimuksella selvitettiin myös koronavirusajan vaikutusta sosiaalisen median käyttöön suomalaisten journalistien keskuudessa.

Mukana tutkimuksessa oli laaja valikoima erilaisia median edustajia (esimerkiksi uutistoimittajat, aikakausmedian edustajat, freelancerit). Tavoitteena oli koota edustava yleiskuva suomalaisten journalistien toiminnasta eikä tutkia erityisesti mitään kapeammin rajattua toimittajajoukkoa (kuten esimerkiksi tietyn toimialan mediaa). Suomalaisen median edustajia vastasi vuoden 2021 kyselyyn 272 vuonna 2020 vastaajia ollessa 173.

Tuloksista

Kyselytutkimuksen tulokset paljastivat, että suomalaisten toimittajien tärkeimmät tietolähteet verkossa ovat median aikaisemmin julkaisemat artikkelit, eri yritysten ja organisaatioiden nettisivut, institutionaaliset tietolähteet sekä sosiaalinen media (kuvaaja alla, prosenttia vastauksista).

Neljänneksi tärkeimmäksi tietolähteeksi arvioidusta sosiaalisesta mediasta suomalaiset toimittajat arvioivat ylivoimaisesti parhaaksi tietolähteekseen Facebookin, Twitterin sijoittuessa toiseksi. Trendaavat sosiaalisen median palvelut, kuten TikTok ja Reddit, toimivat vasta muutamille suomalaisille toimittajille kanavina etsiä uusia uutisaiheita.

–Suomalaiset journalistit suosivat perinteisiä sosiaalisen median kanavia, se korostuu tutkimuksessa. Tästä voidaan herätellä keskustelua lähteiden monipuolisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi Meta-yhtiön omistamat Facebook, Instagram ja WhatsApp vievät yli puolet journalistien sosiaalisen median huomiosta, voiko tämä vaikuttaa tarjolla olevan tiedon valikoimaan, vaikka kanavien sisällöntuotanto itsessään onkin hajautettua? Algoritmit valitsevat sosiaalisessa feedissä näkyvän sisällön, kanavien omat hakutoiminnot toimivat eri tavalla kuin esimerkiksi Google ja kanavien käyttäjäprofiilit eroavat toisistaan – kaikki nämä seikat vaikuttavat tarjolla olevaan sisältöön, kommentoi H&V:n Mikko Sillanpää tuloksia.

Tutkimuksesta kävi ilmi sosiaalisen median kasvava merkitys journalistisena verkkolähteenä. Lähes 90 prosenttia suomalaisista toimittajista kertoi käyttävänsä sosiaalista mediaa työssään. Viime vuoden tuloksista suurin muutos oli verkkosanakirjan käytössä verkkolähteenä. Verkkosanakirjan käyttö ensisijaisena verkkolähteenä nousi yli viisi prosenttia viime vuoteen nähden.

Perinteisten sähköpostin ja puhelimen merkitys taas nousi esille muiden journalistien ja yrityspäättäjien kanssa viestimisessä sekä pandemia-ajan työssä. Sähköpostin ja puhelimen lisäksi viestintä- ja ryhmätyöskentelytilat Zoom ja Teams saivat nostatusta, kun kysyttiin, mitkä verkostoitumiskanavista ovat saaneet lisämerkitystä koronapandemian aikana (kuvaaja alla, prosenttia vastauksista).

–Pandemian tuoma etätyöaika ei ole ainakaan räjähdysmäisesti kasvattanut sosiaalisen median kanavien merkitystä journalistisessa työssä. Hyvin perinteiset työvälineet, kuten puhelin ja sähköposti, ovat kasvaneet huomattavasti enemmän, ja toisaalta yhteistyösovellusten käyttö on lisääntynyt, toteaa Sillanpää.

Tutkimustulokset eivät yleisilmeeltään muuttuneet merkittävästi vuodesta 2020. Merkittävimmät viestintäkanavat ja tiedonhakulähteet pysyivät suomalaisilla journalisteilla samoina kuin edellisvuonna, vaikkakin kanavia käytettiin vastausten perusteella hieman monipuolisemmin. Tutkimuksella onnistuttiin kartoittamaan suomalaisten median edustajien suhtautumista sosiaaliseen mediaan ja haravoimaan suosituimmat kanavat journalistisen työn puolesta.

> Lataa koko tutkimusraportti

Lisätietoja:
Mikko Sillanpää
toimitusjohtaja
Viestintätoimisto H&V
puh. 050 – 331 5279
mikko.sillanpaa@harkonsalovesa.fi

Kasvata myyntiäsi suositun MyMedian avulla! H&V:n tarjoama kokonaisvaltainen MyMedia-konsepti on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kirkastaa oman, ostetun ja ansaitun median hallintaa monikanavaisessa maailmassa. MyMedia kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja myyntiä yhdistämällä eri osa-alueet yhdeksi mediaksi. Tarjoamme käyttöösi konkreettiset työkalut ja toimintamallin.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...