PALVELUT

H&V PR

H&V BRAND

H&V DIGI

H&V CONSULTING

• viestintätutkimukset •
• viestinnän strateginen suunnittelu •
• viestintä jatkuvana palveluna •

H&V PR on tarpeesi mukaan koottava palvelukokonaisuus viestintään. Voimme vastata yrityksesi viestinnästä kokonaisuutena tai voit ottaa palveluvalikoimastamme käyttöön vain tarvitsemasi osat. H&V PR -palveluun kuuluu tutkimus, strateginen suunnittelu ja viestinnän jatkuva tekeminen palveluna. Suurin osa asiakkaistamme valitsee mukaan palveluja myös H&V Digi -valikoimastamme.

H&V PR Viestintästrategia
Mikko Sillanpää
CEO
H&V PR Viestintästrategia

Muotoilemme yrityksesi viestinnän ytimeksi kohderyhmiä puhuttelevan ja kilpailijoista erottuvan viestintästrategian. Prosessimme sisältää selkeät vaiheet, joissa yhteisen workshopin pohjalta edetään valmiiseen viestintästrategiaan.

H&V PR Maineluotain mainetutkimus
Mikko Sillanpää
CEO
H&V PR Maineluotain mainetutkimus

Maineluotain on ainutlaatuinen ja tuloksellinen työväline liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailukyky kasvaa, kun suunnitelmallisesti viestitään niitä asioita, joita kohderyhmässä arvostetaan. Tämä edellyttää, että tunnistetaan tärkeimmät ja erottavimmat menestystekijät kohderyhmien keskuudessa. Maineluotaimella tutkitaan maineen kilpailukyky tällä hetkellä asiakkaiden mielissä verrattuna kilpailijoihin.

H&V PR Mediasuhteet
Mikko Sillanpää
CEO
H&V PR Mediasuhteet

Hyvät suhteet sähköiseen ja painettuun mediaan ovat yrityksen menestyksekkään toiminnan edellytyksiä. Mediasuhteiden rakentaminen edellyttää suunnitelmallista työtä, johon ei organisaatiossa ole aina aikaa - on tehokkaampaa antaa ammattilaisen auttaa.

H&V PR Yhteiskunta
Inka Elinor Pakarinen
Marketing communications specialist
H&V PR Yhteiskunta

Yrityksen viestintä on monitahoista ja yhä globaalimpi toimintaympäristö luo tarvetta viestiä ja ymmärtää paitsi kotimaan yhteiskuntaa myös eurooppalaista viitekehystä.

H&V PR Asiakasviestintä
Inka Elinor Pakarinen
Marketing communications specialist
H&V PR Asiakasviestintä

Jatkuva suunnitelmallinen viestintä asiakkaiden ja muiden yrityksen tärkeiden sidosryhmien kannalta on yrityksen viestinnän peruskiviä. Autamme sinua toimimalla kumppaninasi asiakas- ja sidosryhmäviestinnässä.

next arrow
previous arrow