PALVELUT

H&V PR

H&V BRAND

H&V DIGI

H&V CONSULTING

H&V PR Maineluotain mainetutkimus

H&V PR Maineluotain mainetutkimus on ainutlaatuinen ja tuloksellinen työväline liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailukyky kasvaa, kun suunnitelmallisesti viestitään niitä asioita, joita kohderyhmässä arvostetaan. Tämä edellyttää, että tunnistetaan tärkeimmät ja erottavimmat menestystekijät kohderyhmien keskuudessa. Mainetutkimus selvittää nämä asiat. Maineluotaimella tutkitaan maineen kilpailukyky tällä hetkellä asiakkaiden mielissä verrattuna kilpailijoihin.

 • Mitkä ovat kilpailutekijät, eli millä perusteella asiakkaat tekevät ostopäätöksiä.
 • Määritellään asiakkaiden päätöksentekoprosessi ja hankintapäätöksen tekijät eri vaiheissa.
 • Määritellään kilpailijat.
 • Selvitetään omat ja kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet kohderyhmien arvoasteikossa.
 • Kerätään avointa palautetta ja suoritetaan NPS-mittaus

Maineluotain-tutkimuksen tuloksena saadaan faktoihin perustuva tieto viestinnän, markkinoinnin ja myynnin johtamiseen: mitä kohderyhmille pitää tarjota, miten voitetaan kilpailijat ja mistä pitää viestiä ulospäin.

Maineluotaimen mainetutkimuksen prosessi yhdistää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmetodin:

 1. Ennakkotehtävä asiakkaamme omalle johtoryhmälle
 2. Syvähaastattelut, tyypillisesti sekä nykyisiin että potentiaalisiin asiakkaisiin
 3. Tulosten esittely ja kvantitatiivisen vaiheen suunnittelu
 4. Laaja kyselytutkimus
 5. Tulosten esittely ja toimintasuositukset tulosten pohjalta

Maineluotain-tutkimuksen etu on sen toistettavuus. Maineen kehittymistä, eli viestintätyön tuloksellisuutta, voidaan seurata.

 • Nähdään oman ja kilpailijoiden maineposition muutos.
 • Nähdään kuinka asiakkaiden arvostukset muuttuvat.
 • Nähdään nousevat trendit.
 • Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tehoa voidaan mitata.

Maineluotaimen tuomaa tietoa käytetään kohderyhmiä puhuttelevan ja kilpailijoista halutulla tavalla erottuvan markkinointiviestinnän suunnittelussa. Esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun lanseeraus voidaan tehdä tehokkaasti, kun tunnetaan markkinoilla olevien kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet ostavan kohderyhmän mielissä. Olemassa olevalla markkinalla erottautumistekijät löytämällä voidaan tehdä enemmän kaupallisia tuloksia. Suosittelemme mainetutkimuksen tekemistä vähintään muutaman vuoden välein.

Harkonsalo&Vesa on täyden palvelun viestintä-, mainos-, ja digitoimisto. Autamme asiakkaitamme menestymään markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Tutustu palveluihimme tai ota meihin yhteyttä, niin kerromme, miten voimme auttaa juuri sinua.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...