H&V Team
1.3.2021

H&V Spotlights 9-2021

Tiedätkö sinä yrityksesi maineen tilan pintaa syvemmältä?

Yrityksen maineesta ja sen merkityksestä puhutaan paljon. Kuinka se on merkittävässä roolissa yrityksen menestyksen kannalta ja vaikuttaa kaikkeen rekrytoinnista lähtien. Maineen rakentamiseen kuluu aikaa ja suurella työllä ja tavoitteellisella tekemisellä saavutetun maineen voi menettää yhdessä hetkessä, jos yritys kohtaa merkittävän kriisin.

Huomattavasti vähemmän puhutaan siitä, mistä yrityksen maineen tilan voi oikeastaan edes tietää. Vai voiko sitä? Paljon melua tyhjästä? Onko maine sittenkin vain abstrakti käsite, josta on mahdotonta saada tolkkua?

Netin anonyymit keskustelupalstat ja satunnainen suora palaute voivat toki antaa osviittaa siitä, mitä yrityksestä ajatellaan. Ne eivät suinkaan ole ainoa, tarkin tai tehokkain keino saada selkoa yrityksen maineen tilasta tai seurata maineen kehitystä.

Sukella pinnan alle

Kalastajat hyödyntävät kaikuluotaimia, kun he haluavat tehostaa omaa tekemistään ja saada tietoa siitä, mitä pinnan alla oikeasti on. Kaikuluotainta hyödyntämällä paljastuu, mitä veden pinnan alla oikeasti on – pohjan muodot ja kalaparvien liikkeet ovat havaittavissa laitteen avulla. Tavoitteena on tietysti saada enemmän saalista ja löytää mahdollisia uusia kalastuspaikkoja.

Vastaavasti pintaa syvemmälle ulottuvaa tietoa voidaan saada myös yrityksen maineen tilasta Maineluotaimen avulla. Tavoitteita voidaan verrata kaikuluotaimeen – Maineluotaimen avulla saadaan syvempi ja tarkempi ymmärrys ja tieto siitä, mitä yrityksestä ajatellaan, millaisella alueella yritys liikkuu ja mihin suuntaan yrityksen kannattaisi pyrkiä.

Yrityksen maineen tilaa on siis mahdollista tutkia ja sen myötä selventää maineen tila. Tutkimusta varten valitaan tietty kohderyhmä, jonka ajatuksista halutaan ottaa selvää. Tavoitteista riippuen tutkimus toteutetaan kyselyiden, haastatteluiden tai näiden yhdistelmän avulla. Lopputuloksena tutkimus antaa käsityksen siitä, mitä sidosryhmät oikeasti ajattelevat tuotteesta tai yrityksestä ja toisaalta mitä sidosryhmät tuotteelta haluaisivat.

Maineluotaimella saatua tutkimustietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti myynnissä, viestinnässä sekä markkinoinnissa ja jopa tuotekehityksessä. Kun ymmärretään, mikä kohderyhmää kiinnostaa ja mitä se arvostaa, voidaan viestintää ja markkinointia muokata toimivammaksi. Tuotetta voidaan myös kehittää, jos tutkimuksessa ilmenee yleinen trendi, jota alalla selvästi kaivataan. Lisäksi Maineluotain-tutkimus voidaan toistaa, jolloin saadaan tietoa siitä, onko toimenpiteillä ollut toivottu vaikutus pidemmällä tähtäimellä ja toisaalta siitä, mihin suuntaan alan trendit liikkuvat.

Sukellus pinnan alle siis auttaa saavuttamaan tavoitteet, kohdentamaan omaa toimintaa ja myös tarkastelemaan tehdyn työn tuloksia. Tutkimuksen avulla voidaan selvittää yrityksen menestystekijät ja vahvuudet – ne asiat, jotka erottavat yrityksen kilpailijoista ja joista kaikkien tulisi kuulla.


Maineluotain on usein alkupiste tuloksellisen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. H&V Maine Maineluotain Täsmä on sopiva alkututkimus rajattuun liiketoimintahaasteeseen ja sen tuloksia voidaan myös käyttää vastaavasti rajatumman kokonaisuuden, esimerkiksi yhden tuotteen tai asiakasryhmän mukaiseen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. H&V DigiEnsin Maineluotain Online -tutkimuksessa tutkitaan yrityksesi tai brändisi positiota onlinemaailmassa ja sosiaalisessa mediassa.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

H&V Team

Motto:

... Lähetä viesti ......... Soita...