Mikko Sillanpää
16.2.2021

H&V Spotlights 7-2021

Digitaalinen sisältö markkinointiviestinnän selkärankana

Yrityksen verkkopresenssi on hyvin keskeinen osa yrityksen brändiä. Verkkopresenssillä tarkoitetaan yrityksen tai henkilön aktiivista läsnäoloa verkossa. Käytännössä on kyse kuvasta, joka muodostetaan organisaatiosta digitaalisten sisältöjen perusteella, esim. verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöistä. Hyvällä verkkopresenssillä lisätään niin tunnettuutta, löydettävyyttä kuin asiakasuskollisuutta. Millainen kuva yrityksestäsi tulee digitaalisten sisältöjen perusteella?

Digitaalisen sisällön vaikutus

Hyvä sisällöntuotanto ei ole helppoa, ja vaatii suunnitelmallista tekemistä. Viestinnän tavoitteena on edistää organisaation toimintaa järjestelmällisesti. Viestimällä oikein, tuottamalla laadukasta ja suunnitelmallista sisältöä verkkoon saadaan tuloksia aikaan. Samalla on myös tiedostettava se, mihin kaikkeen digitaalinen sisältö vaikuttaa.

1)Löydettävyys

Sosiaalisen median läsnäolo vaikuttaa kovasti löydettävyyteen, ja on keskeinen osa hakukoneoptimointia. Lisäksi yhä enemmän ja enemmän suositaan sosiaalista mediaa ensimmäisenä tiedonlähteenä etsittäessä tietoa yrityksistä ja tuotteista. Journalistien tiedonkeruuta ja sosiaalisen median käyttöä käsittelevän tutkimuksen mukaan lähes jokainen, eli huikeat 97 prosenttia suomalaisista journalisteista, etsii eri verkkolähteistä taustatietoa artikkeleihinsa joko aina tai usein.

2) Mielipidevaikuttajat ja suosittelijat

Netti on otollinen paikka kuluttajille ottaa kantaa tuotteisiin, palveluun tai yritykseen. Brändien maininnalla vaikuttajien tai vertaisten toimesta on suuri merkitys – niin hyvässä kuin pahassa.

3) Tunnettuus, uskottavuus ja brändin maine

Hyvin suunnitellulla digitaalisella sisällöllä voidaan vaikuttaa siihen, mitä mielikuvia brändiin liitetään ja millä tavoin. Laadukkaalla ja aktiivisella verkkopresenssillä voidaan osoittaa asiantuntijuutta, luoda mielikuvia sekä herättää kiinnostusta. Liiketoiminnan kannalta on kyse siitä, tunnetaanko brändi, ostetaanko sitä ja millainen käsitys siitä vallitsee. Olennaista tässä on brändin ja yrityksen maine sekä kohderyhmän valintakriteerit — ja kohtaavatko nämä!

4) Kilpailukyky

Ei myöskään riitä, että yritys on tunnettu, vaan tarvitaan kilpailukykyä, jotta ostopäätös tehdään. Menestyäkseen yrityksen pitää olla tunnettu asioista, jotka saavat kohderyhmän tekemään positiivisen ostopäätöksen. Kilpailu ei aina ole eri tarjoajien välissä, kyse voi olla myös siitä, ostetaanko tuotetta tai palvelua ylipäänsä vai ei. Yrityksen oma digitaalinen sisältö on tärkeä tekijä siinä, minkälaisia mielikuvia tuotteeseen tai palveluun liitetään. Toisaalta myös kilpailijoiden toiminta vaikuttaa. Esimerkiksi pohjoismaiset organisaatiot kokivat sosiaalisen median merkityksen kasvaneen markkinoinnin ja viestinnän strategisessa suunnittelussa. Raportin mukaan suurin osa organisaatioista antaa sosiaaliselle medialle varsin suuren painoarvon. Tällöin korostuu se, ketkä ovat kohtaamassa kohderyhmää ja missä.

5) Asiakaspalvelu

Yrityksen verkkopresenssi on myös olennainen osa asiakaspalvelua ja näin ollen asiakasuskollisuutta. Jos digitaalinen sisällöntuotanto ja taustalla olevat linjaukset ovat hyvin suunniteltuja, saa asiakas arvokasta tietoa jo ennen kuin tietää sitä tarvitsevansa. Myös ongelmatilanteissa reagointi on johdonmukaista ja toimivaa.

6) Mielessä pysyminen

Se, että yritys, brändi tai tuote on tunnettu ei riitä. Myös ostopäätöksen tai tarpeen hetkellä sen on joko oltava mielessä tai tultava vastaan ratkaisua etsittäessä. Myös tämän takia jatkuva sisällöntuotanto on tärkeää.

7) Arvot, teemat ja läpinäkyvyys

Nykypäivänä brändeiltä ei odoteta enää pelkästään tietoa omista tuotteista tai palveluista. Brändeillä on oltava myös identiteetti ja ideologia. Tutkimusten mukaan kuluttajien brändeihin kohdistamassa odotuksissa korostuu arvojen esiintuonti sekä kannanotto asioihin ja teemoihin. Läpinäkyvyys on nykypäivän normi, ja kuluttajat odottavat sitä. Kyse ei ole lisäsisällöistä, vaan lähtökohdista, joiden on oltava kunnossa.

Hyvän digitaalisen sisällön lähtökohtana on kokonaisvaltainen suunnitelmallisuus.

Jos tämä tuntuu kokonaisuudelta, joka on hankalasti lähestyttävä, anna meidän auttaa.


H&V DigiEnsin / Sisältö – Digitaalinen sisältö on organisaation markkinointiviestinnän selkäranka. Tarjoamme käyttöösi suunnitelmallisen toimintamallin, jonka avulla tuotamme yhteisesti sovitun suunnitelman mukaandigitaalista sisältöä kanaviisi.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...