Mikko Sillanpää
13.2.2018

H&V Spotlights 7-2018

Oma, ostettu ja ansaittu media hallintaan

Myynnin, viestinnän ja markkinoinnin yhdistymisen yksi ulottuvuus on kokonaisvaltaisempi ote oman, ansaitun ja ostetun median hallintaan. Miten tällainen ote käytännössä otetaan? Kuinka sitoutetaan ennen omissa siiloissaan touhunnut tiimi yhteiseen tekemiseen?


Meillä suomalaisilla on syvälle juurtunut ajatusmalli, että kun mennään torille, niin myyntimiehen pitää kiertää kaikki kojut yksitellen läpi ja jokaisessa kojussa toistaa sama myyntipuhe. Ikään kuin halutaan tehdä hankalimman kautta. Helposti unohdetaan se mahdollisuus, että aina voi päästä myös torin lavalle kertomaan myyntipuhetta isommalle joukolle, ja sen jälkeen käydä keräämässä tilaukset kojuista. Lavalle pääsy ei tietenkään ole helppoa, se vaatii suunnittelua ja työtä, mutta lopulta se on helpompi tie kulkea.

Kanavista ja keinoista ei ole yleensä pulaa. Pikemminkin ongelmana on valita kanavat, joihin keskitytään ja panostetaan. Tämä on myös haaste myynnin, viestinnän ja markkinoinnin yhdistymiselle – eri kanavia suositaan eri syistä. Jos myynnin, viestinnän ja markkinoinnin yhdistyessä eri kanavien käytöstä lähdetään keskustelemaan eipäs-juupas –hengellä, ei todennäköisesti saavuteta rakentavaa lopputulosta.

Myynnin, viestinnän ja markkinoinnin yhdistymisessä ytimessä onkin sana yhdistyminen. Enää ei voida katsoa asiaa omasta siilosta, vaan täytyy aloittaa ylemmältä tasolta. Asiakkaan ostopolun mallintaminen ja siihen sopivan markkinointiviestinnän toimintakokonaisuuden palvelumuotoilu on hedelmällisempi lähtökohta: niin myyjä, viestijä kuin markkinoija kaikki katsovat yhdessä, miten heidän erikoistaitojaan voidaan hyödyntää ostopolun eri vaiheissa ja kuinka asiakasta palvellaan tehokkaimmin sen varrella. Kun tämän jälkeen edetään valitsemaan kanavia ja suunnittelemaan yksittäisten suoritteiden tekemistä, ollaan paljon hedelmällisemmässä tilanteessa.

Sisältö ja näkyvyys

Toinen hyvä lähtökohta oman, ansaitun ja ostetun median hallintaan on hahmottaa sisältötarve, johon vastataan, sisältö, jota tuotetaan, ja keinot saada sisällölle tehokasta näkyvyyttä. Paraskaan sisältö ilman näkyvyyttä ei ole tehokasta ja suurikaan näkyvyys ei-puhuttelevalle sisällölle ei tuo haluttuja kaupallisia tuloksia. Sisältö ja näkyvyys ovatkin erottamaton parivaljakko.

Sisällön ja näkyvyyden arvioinnilla voidaan myös johtaa oman, ansaitun ja ostetun median kokonaisuutta. Kun tiedetään, mitä sisältöä tarjotaan eri kohderyhmille, voidaan tehdä panostuksia näkyvyyden saamiseen eri medioissa.

Lisäksi sisältöä kannattaa kierrättää, muttei välttämättä käyttää uudestaan. Kierrättämisessä vanhasta materiaalista tehdään uutta, uudestaan käyttämisessä samaa sisältöä käytetään muokkaamatta eri kanavissa. Saman asian voi kertoa monella eri tapaa. Kaikissa kanavissa ei kannata kerrata täysin samaa myyntitarinaa tai käyttää samoja viestinnällisiä kulmia.

Sisällön ja näkyvyyden ajoitus oman, ansaitun ja ostetun median välillä on taitolaji. Yksittäisillä ja kokonaisuuksista erillään olevilla viesteillä ei enää saa toivottuja tehoja irti, eikä niillä palvella itseasiassa ketään.

Miten oma, ansaittu ja ostettu media otetaan hallintaan?

  1. Unohda siilot ja niiden ehdoilla toiminta. Niiden sijaan keskity asiakkaan ostopolun ymmärtämiseen ja markkinointiviestinnän palvelumuotoiluun: miten asiakasta palvellaan parhaiten myynnin, viestinnän ja markkinoinnin keinoilla.
  2. Rakenna sisällön ja näkyvyyden vahva yhdistelmä, tarvitset kumpaakin.
  3. Selkeä, jatkuvasti päivittyvä suunnitelma on kaiken ytimessä. Aloita oman median hallinnasta, etene ansaitun median hankintaan ja tue ostetulla medialla.
  4. Pidä kaikissa vaiheissa oma kaupallinen tavoite ja liiketoiminnan strateginen taso vahvasti mukana, muuten puuhastelet epäolennaisuuksien parissa.
  5. Ota mukaan asiantuntijakumppani tai useampi, kaikki sujuu nopeammin ja helpommin, kun jokaista asiaa ei tarvitse itse tehdä.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...