Mikko Sillanpää
23.11.2018

H&V Spotlights 47-2018

Tunnelmia IPRN-verkoston kokouksesta Luxemburgista

Kansainvälisen IPRN (International Public Relations Network) -verkostomme Euroopan kokous pidettiin kuun alussa Luxemburgissa. Kokouksessa kohtasivat 25 eurooppalaisen viestintätoimiston edustajat, ja kuulimme mielenkiintoisia esityksiä palvelumuotoilun ja viestinnän yhtymäkohdista sekä toimittajatutkimuksen tuloksia.


Luxemburgin kokouksen järjestelyistä vastasi yksi alueen merkittävimmistä viestintätoimistoista, Binsfeld (katso esittelyvideo täältä), joka yhdistää toiminnassaan niin kirjankustantamista, mediatuotantoa kuin viestintätoimistopalvelua. Suuret kiitokset erinomaisista kokousjärjestelyistä koko Binsfeldin tiimille!


Kokouksen virallinen osuus on takanapäin ja siirtymä tutustumaan Cargolux-rahtilentoyhtiön toimintaan ja juhlaillalliselle odottaa.

L45-toimisto Italiasta esitteli tutkimustuloksia toimittajien online-tietolähteistä ja erityisesti eri sosiaalisen median palveluiden osuudesta niissä. Tutkimustulosten mukaan yritysten nettisivut olivat edelleen merkittävin toimittajien käyttämä onlinelähde (83% toimittajista käytti tietolähteenä usein). Seuraavaksi tärkeimmäksi nousi muiden medioiden onlineartikkelit (76%). Näiden perässä tulivat sosiaalinen media (24%) ja Wikipedian kaltaiset julkaisut (14%). Johtopäätöksenä tutkimustuloksista voidaankin sanoa, että mediasuhteiden rakentaminen alkaa oman digitaalisen sisällön tuottamisesta!

Eri sosiaalisen median kanavista median edustajille tietolähteinä tärkeimpiä olivat LinkedIn (40% toimittajista piti tärkeimpänä somekanavana) ja Twitter (28%) sekä kolmantena Facebook (20%). Instagram ei ainakaan vielä ole median edustajien suosiossa (1,4%). LinkedInin merkitys korostuu etenkin kysyttäessä, mitä somekanavaa median edustajat käyttävät ollessaan kontaktissaan yritysten edustajien kanssa: 77% käyttää LinkedIniä. Facebookia käyttää vain 4,9% ja Twitteriä 3,5%. Somekanavista LinkedIn siten korostuu merkittävimpänä kanavana mediasuhteiden rakentamista ajatellen.

IPRN on globaali itsenäisten viestintätoimistojen verkosto. Verkoston kautta viestintätyötä tehdään ketterästi paikallisten asiantuntijoiden kanssa. IPRN-verkosto palvelee asiakkaita kaikilla mantereilla 82 kumppanitoimiston yli 6800 viestinnän asiantuntijan voimin. H&V on ollut verkoston suomalaisjäsenenä jo yli kymmenen vuoden ajan.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...