Mikko Sillanpää
31.10.2018

H&V Spotlights 44-2018

Miten viestiä kriisitilanteissa?

Kriisit voivat olla lieviä tai jopa uhata liiketoiminnan jatkuvuutta. Varmaa kuitenkin on, että kaikki yritykset kokevat kriisitilanteita toiminnassaan. Kriisitilanteiden viestintä on erikoistilanteiden viestintää. Normaalit viestintätavat eivät silloin toimi ja tilanteen menestyksekäs hallinta viestinnän keinoin edellyttää välillä myös vaistomaisten reaktioiden vastaisia toimia. Avaintekijä kaikkien kriisitilanteiden menestyksellisessä viestinnässä onkin varautuminen ja harjoittelu.


Kaikkein tehokkain kriisinhallinta aloitetaan ennen kuin kriisi on edes alkanut. Oman kriisiviestinnän ohjeistuksen laadinta, viestintävalmiuksien luominen esimerkiksi nopeaan verkkoviestintään, viestintävastuiden ja päätöksenteon selventäminen sekä harjoittelu kriisitilanteissa toimintaan ovat esimerkkejä keinoista, joilla kriisitilanteisiin voidaan varautua.

H&V Kriisi / Kriisiviestinnän suunnitelma

H&V Kriisi Kriisiviestinnän suunnitelma on organisaation kriisitilanteiden viestinnällisen hallinnan suunnitteluprosessi, jossa ennalta laaditaan organisaation kriisiviestinnän suunnitelma, ohjeistus sekä valmennetaan organisaation avainhenkilöt kriisitilanteissa toimintaan.

Prosessimme sisältää ennakkovalmistautumisen organisaation avainhenkilöille, kriisiviestintäsuunnitelman ja -ohjeistuksen laatimisen sekä kriisitilanneharjoituksen.

H&V Kriisi / Kriisiviestinnän koulutus

Koulutuksessa käymme läpi kriisitilanteiden viestinnän perushaasteet ja niiden ratkaisumallit, joista yrityksen johdon on syytä olla tietoinen. Lisäksi käymme läpi kuvitteellisen kriisitilanteen, jolla konkretisoidaan opittuja toimintatapoja.

Koulutus tapahtuu kaksivaiheisesti:

1. Kriisitilanteiden hallinta (3h)

  • Millaisia kriisitilanteet ovat, miten niitä hallitaan?
  • Viestintä kriisitilanteissa: mitä, milloin ja miksi?
  • Oman organisaation kriisiviestinnän ohjeistus.

2. Kriisitilanneharjoitus (2h)

  • Kriisitilanneharjoitus
  • Jälkiarviointi.


Kriisiviestinnän koulutus ja valmennus on tehokkainta, kun yritykselle on laadittu kriisiviestinnän suunnitelma H&V Kriisi Kriisiviestinnän suunnitelma -konseptin mukaisesti. H&V Kriisi Kriisiviestinnän suunnitelma ja – koulutus ovat osa H&V Kriisi -palveluvalikoimaa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...