Mikko Sillanpää
20.10.2019

H&V Spotlights 43-2019

Viestinnän keskiössä edelleen ihminen

Viestintä ja markkinointi sekä myynti ovat vuosien varrella lähestyneet toisiaan, mikä on selvä piristysruiske ja tehostaa entisestään yrityksen myyntiponnisteluja. Yritys hyötyy siitä, että saman ”koneen” kautta johdetaan ja suunnitellaan koko paletti strategiasuunnittelusta ja sen jalkauttamisesta tai perusviesteistä vlogien kuvakulmien tarkentamiseen. Aikaa ei kulu monien tekijöiden briiffaamiseen ja kokonaisuuden keräämiseen useilta eri tahoilta. Viestintäalan ammattilaisten parissa tehdyn uusimman tutkimuksenkin* mukaan lähes joka kolmannen ammattiviestijän työtehtäviin kuuluu jo sekä markkinointia että viestintää.

Yrityksen myyntiä kasvattavaan – tai vähintään kasvua tavoittelevaan – työhön liittyvä termistö ja työpalettikin kasvavat jatkuvasti. Uudet alustat ja kanavat vievät tilaa toisilta. Kun aiemmin yrityksessä mietittiin, mitä voitaisiin tehdä somessa ja varsinkin Facebookissa, tänään on rinnalla joukko uusia kanavia. Niistä kartoitetaan, ovatko uudet väylät juuri omalle yrityksellemme tehokkaampia viestinviejiä ja vastaanottajia kuin ”pussillinen vanhoja”. Yritysviestijä tietää, mitä vaikkapa SoMe Bundle, fullbound ja inbound, VR, ja virtuaalimaailman ja reaalimaailman limittyminen, palvelumuotoilu jne. pitävät sisällään ja miten niitä sovelletaan käytännön työssä. Liiketoiminnan ja asiakaskunnan – sekä nykyisen että tulevan – tuntemus ja heidän tarpeidensa kartoitus määrittävät, millä keinoilla ja kanavilla löydetään tie loppukäyttäjän ja ostajan luo.

Kaiken terminologian keskellä on ja pysyy kuitenkin aina ihminen, hän, joka viestii ja hän, jolle viestitään, myydään ja markkinoidaan ja joka halutaan tavoittaa ja saada tekemään ostopäätös. Kaikki, mitä yrityksestä viestitään liikkuu ihmiseltä ihmiselle, joten ripaus ihmisen käyttäytymisen ja motiivien tuntemista on aina tarpeen. Yksinkertaistettuna mitä yhteistyökumppanimme tai asiakkaamme todella haluaa ja mitä tarvitsee? Yrityksessä on mietittävä jatkuvasti, tavoittavatko viestimme nykyiset asiakkaamme ja pitävät heidät uskollisina. Ovatko nykyiset viestimme riittävän tehokkaita ja kiinnostavia houkuttelemaan uusia asiakkaita, onko jotain jäänyt havaitsematta? Joskus riittää sisällön perussuunnittelu tai strategian ja viestien kirkastaminen tai jopa viestien popularisointi, mutta useimmiten myynnin vauhdittamiseksi tarvitaan tänään koko työpalettia. Mitä nopeammin esimerkiksi vain vähän aikaa markkinoilla toiminut yritys saa myynnin tukipalettinsa kuntoon, sitä varmemmin saavutetaan myyntiä.

Muutoksen virrassa olennaista on edelleen se, että viestimme ovat totuuspohjaisia, sillä ”ilmakuplat” puhkeavat nopeasti ja lopputuloksena on pettynyt asiakas. Jos viestimme eivät ole riittävän kirkkaita, ymmärrettäviä ja houkuttelevia, niitä ei huomata eikä muisteta. Termistöjen ja keinojen sekametelisopassa kannattaa aina turvautua ulkopuolisen ammattilaisen näkemykseen ja kokemukseen siitä, miten viedä yrityksen viestit, palvelut ja tuotteet tehokkaasti loppukäyttäjän tietoisuuteen ja sitä kautta ostopäätökseen.

*Viestinnän ammattilaiset 2019. mm. ProCom, Viesti, JAT

Harkonsalo&Vesa on uuden ajan viestintätoimisto. Yhdistämme oman, ansaitun ja ostetun median tehokkaaksi liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...