Mikko Sillanpää
22.10.2018

H&V Spotlights 43-2018

Viestinnän trendejä Euroopasta ja Yhdysvalloista

H&V on mukana kansainvälisessä itsenäisten viestintätoimistojen verkostossa. IPRN (International Public Relations Network) koostuu yli 40 toimistosta eri puolilla maailmaa. Kysyimme verkoston toimistoilta kuulumisia, paikallisia trendejä ja heidän vinkkejään oman alueensa markkinaan tulemisesta ulkomaiselle yritykselle. Saaduissa vastauksissa kaikissa nousi esiin tarve ymmärtää riittävän hyvin kohdemarkkinaa ja sen viestinnän kirjoittamattomia sääntöjä.

Saksa: printtimedian voima
Saksan mediailmastossa korostuu printtimedian tärkeys ja sosiaalisen median odotettavaa pienempi rooli markkinoinnin ja viestinnän tekemisessä. Omassa puheenvuorossaan Anna Schwan Schwan Communicationsilta nostaa esiin tarinan merkityksen ja Presignon Isabel Reinecke puolestaan monipuolisen sisällöntuotannon tärkeyden.

Yhdysvallat: panosta lanseeraukseen
Yhdysvalloissa onlinekanavien merkitys on todella suuri ja markkina niin kilpailtu, että lanseerausvaiheeseen on panostettava voimakkaasti. AKHIA Communicationsin Jan Gusich ja Ben Brugler nostavat esiin trendejä, kuten valeuutiset ja digitaaliset avustajat. JPA Health Communicationsin Carrie Jones puolestaan korostaa paikallisen tuntemuksen tärkeyttä.

Iso-Britannia: integroitu viestintä kaikissa kanavissa
Isossa-Britanniassa tärkeää on tuntea yleisö ja rakentaa ajatusjohtajuutta pikemminkin kuin markkinointipainotteista näkyvyyttä. The McOnie Agencyn Sarah McOnie kertoo omassa puheenvuorossaan myös muita vinkkejä Ison-Britannian markkinaa varten.

Katso yllämainitut ja muut verkostomme toimistojen terveiset blogistamme tai Youtube-kanavaltamme.


H&V:n kokonaisvaltaisen MyMedia-palvelun avulla kirkastetaan oman, ostetun ja ansaitun median hallinta monikanavaisessa maailmassa. MyMedia yhdistää viestinnän, markkinoinnin ja myynnin eri kanavat yhdeksi mediaksi.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...