Mikko Sillanpää
16.6.2020

H&V Spotlights 25-2020

Maine on keskeinen menestystekijä markkinassa

Yrityksen tai brändin maine tarkoittaa liiketoiminnan kannalta kahta asiaa: tunnetaanko se ja ostetaanko sitä. Ostopäätöksissä puolestaan kyse on aina kilpailusta, vähintään niiden vaihtoehtojen välillä, ostetaanko mitään vai ei. Siksi pelkkä tunnettuus ei riitä, vaan tarvitaan kilpailukykyä – olla tunnettu sellaisista asioista, jotka saavat tekemään positiivisen ostopäätöksen. Itse asiassa maineen kilpailukyky on ratkaiseva menestystekijä niin B2B- kuin B2C-liiketoiminnassa. Maineen kilpailukyvyn kehittäminen on tehokkainta, kun tiedetään millainen se on. Ketä vastaan kisataan, mitkä ovat vahvuudet, mitkä heikkoudet ja tunnetaanko meitä? Maineen kilpailukykyä voidaan tutkia.

Tunnettuus syntyy näkyvyydestä: kun ollaan esillä kohderyhmän seuraamissa kanavissa omalla, ostetulla ja ansaitulla medialla. Näkyvyyden rakentaminen on suoraviivaista. Kun tiedetään kanavat, joihin panostaa, ja määritellään budjetti, ei kyse ole muusta kuin tekemisestä.

Maineen kilpailukyky rakentuu kolmen kulmakiven varaan:

  • Mitkä ovat kohderyhmämme meidän kaltaiselle tuotteelle tai palvelulle asettamat valintakriteerit?
  • Kuinka hyvin kohderyhmä mieltää meidän vastaavan valintakriteerejä?
  • Kuinka hyvin kohderyhmä mieltää kilpailijoidemme vastaavan valintakriteerejä?

Tässä täytyy huomata, että maine on aina kohderyhmän meihin liittämä käsitys, se ei välttämättä ole oikea tai yhtäpitävä todellisuuden kanssa. Esimerkiksi kotimaista brändiä voidaan luulla kansainväliseksi, ja silloin kansainvälisyyttä valintakriteerinä pitävä ostaa brändin tuotteita, vaikka kyseessä olisi kotimainen tuote. Tästä voi olla sekä etua että haittaa liiketoiminnalle, mutta olennaista on ymmärtää, että maine ja todellisuus eivät ole aina sidoksissa toisiinsa. Siksi on tärkeää tutkia ja ymmärtää, mitä kohderyhmä todella arvostaa ja mitä se kuvittelee meidän tuotteemme tai palvelumme olevan.

Jokaisessa ostopäätöksessä on kyse kilpailusta. Jos kyse on uudenlaisesta tuotteesta tai palvelusta, kilpailu on tietämättömyyttä vastaan: ostopäätöksen tekijä ei tiedä, että tarvittu tuote tai palvelu olisi saatavilla. Useimmiten kyse on kuitenkin kilpailusta jotain olemassa olevaa vaihtoehtoa vastaan, joko kilpailijan tuottaman tai ostopäätöksen tekijän itse tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa. Esimerkiksi CRM-järjestelmän kanssa kilpailee organisaation itse ylläpitämä myynnin Excel-taulukko, vaikka ominaisuuksiltaan CRM-järjestelmä olisi ylivoimaisesti parempi.

Näissä kaikissa tapauksissa liiketoiminnan kannalta olennaista ei ole tuotteen tai palvelun paremmuus vaan maineen kilpailukyky: tunnetaanko ratkaisumme, vastaako se asiakkaan mielessä tarpeeseen ja tekeekö se sen paremmin kuin kilpaileva ratkaisu.

Miten maineemme kilpailukykyä voidaan tutkia?

H&V Maineluotain ja H&V Maineluotain Online ovat maineen kilpailukyvyn tutkimuksen palvelumme ja ainutlaatuiset markkinassa. Yhdistämme niissä kolme tutkimusta yhteen: tunnettuuden, valintakriteerien ja kilpailukyvyn tutkimisen, joten kyseessä on erittäin tehokas paketti maineen kilpailukyvyn tutkimiseen. Asiantuntijamme tarjoavat tutkimustulosten lisäksi kaupan päälle toimintasuositukset maineen kilpailukyvyn kehittämiselle!

Lue lisää Maineluotain-tutkimuksesta ja kuinka se voisi auttaa yritystäsi.

Huom: H&V Maineluotain -tutkimus hyväksytään Business Finlandin tuen piiriin.


H&V Maine Maineluotain on usein alkupiste tuloksellisen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. H&V Maine Maineluotain Täsmä on sopiva alkututkimus rajattuun liiketoimintahaasteeseen ja sen tuloksia voidaan myös käyttää vastaavasti rajatumman kokonaisuuden, esimerkiksi yhden tuotteen tai asiakasryhmän mukaiseen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. H&V DigiEnsin Maineluotain Online on kattava maineen kilpailukyvyn tutkimus online-maailmassa.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...