Mikko Sillanpää
13.6.2018

H&V Spotlights 24-2018

Digi viestinnän, markkinoinnin ja myynnin ytimessä!

Viestinnän, markkinoinnin ja myynnin yhtenäinen johtaminen on hyvä rakentaa digitaalisen sisällön ympärille. Digisisällöt, oli sitten kyse omasta, ansaitusta tai ostetusta mediasta, ovat luonteva lähtökohta myös kaikelle ei-digitaaliselle toiminnalle viestinnän, markkinoinnin ja myynnin kentällä. Käytännössä tämä tarkoittaa tehokasta sisällöntuotantoa digikanaviin ja saman sisällön muokkausta toimimaan myös muissa kanavissa.

1. Tunne mainepositiosi

Jotta jotakin voi johtaa, tulee olla tieto nykytilanteesta ja halutusta tavoitteesta. Mainepositiolla tarkoitetaan paikkaasi kohderyhmäsi arvostuksissa silloin kun he etsivät kaltaistasi tuotteen- tai palveluntarjoajaa. Pelkkä tunnettuus ei riitä, vaan sisällön pitää olla kohdillaan, eli jos kohderyhmäsi etsii esimerkiksi kotimaista ratkaisua, olet automaattisesti pois pelistä, jos sinun uskotaan olevan ulkomainen.

Mainepositiota voi ja pitää tutkia. Ei riitä, että tiedät, mitä yrityksestäsi tai tuotteestasi ajatellaan, tarvitset tiedolle kontekstin: vastaako se, mitä asiakkaasi hakevat, sitä, millaiseksi he mieltävät sinut? Lisäksi, mikä on maineesi kilpailukyky? Jos kilpailijasi vastaavat kohderyhmäsi mielestä paremmin heidän tarpeeseensa, niin he tekevät kaupat.

Online-ympäristössä mainepositio rakentuu pääasiassa Google-näkyvyyden (sekä ansaittu että ostettu) sekä sosiaalisen median näkyvyyden varaan. H&V DigiEnsin Maineluotain Online tutkii digitaalisen maailman mainepositiosi ja antaa faktapohjaisen tiedon markkinointiviestintäsi kehittämiseen kilpailijavertailuineen.

2. Toimi suunnitelmallisesti

Kun tiedetään mainepositio, tiedetään omat vahvuudet ja heikkoudet sekä saadaan yleinen kehityssuunta, jota kohti kulkea. Tämän jälkeen tarvitaan suunnitelmallista toimintaa tavoitteen saavuttamiseksi. Kirkkaat ydinviestit, jotka perustuvat kohderyhmäsi todennettuihin arvostuksiin, ovat vain niin hyviä kuin niiden suunnitelmallinen käyttö.

Tarvitaan siis viestintästrategia, joka sisältää kuvauksen niin kohderyhmistä kuin ydinviesteistä niille sekä selkeä toimintasuunnitelma käytettävistä kanavista ja toimenpiteistä. Loppu on vain suunnitelman toteuttamista ja muokkausta tarpeen mukaan. Suunnitelmallisuus varmistaa sen, että saat investoinnillesi mahdollisimman suuren takaisinmaksun, sillä suunnittelemattomassa toiminnassa vaarana on se, että investoinnit valuvat hukkaan, kun kokonaisuutta ei ole mietitty.

H&V DigiEnsin Sisältöstrategia -palvelumme kattaa yrityksesi sisältöstrategian laatimisen tehokkaaksi havaitun toimintamallin mukaisesti.

3. Toimi jatkuvasti

Hyväkään tutkittuun tietoon perustuva strategia ei tuo hyötyjä, ellei toiminta ole jatkuvaa. Tämä ei tarkoita sitä, että sisällöntuotantoa pitäisi olla todella paljon ja montaa sorttia, pikemminkin päinvastoin: jatkuvassa suunnitelmallisessa toiminnassa keskitytään parhaiten toimivan ydinsisällön tuottamiseen, joka tuo tehokkaimmin halutut tulokset – ei haaskata voimia turhaan tekemiseen.

Digitaalisen sisällön parhaita puolia on monistettavuus ja muokattavuus. Esimerkiksi whitepaper-tyylisen tekstin voi pilkkoa moneksi blogikirjoitukseksi tai podcastiksi, jotka kaikki aktivoivat lataamaan sisällön ja synnyttämään liidejä myynnillesi. Jokaisesta blogipostituksesta puolestaan löytyy varmasti ainakin kolme mahdollista sosiaalisen median nostoa, jotka saadaan organisaatiosi käyttöön myyntiä tukevana some-sisältönä. Lisäksi sisältöjä voidaan edelleen aktivoida erilaisella ostetulla näkyvyydellä, esimerkiksi natiivimainonnan ja re-targeting -kampanjoiden yhdistelmällä.

H&V DigiEnsin Fullbound yhdistää oman, ansaitun ja ostetun median yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa sisältöä tuotetaan ja aktivoidaan suunnitelmallisesti.

4. Ole tavoitteellinen

Kirkas suunnitelma ja sen jatkuva toteuttaminen eivät vielä riitä. Jotta toimintaa voitaisiin johtaa, tarvitaan tietoa lähtötilanteesta ja siitä, kuinka tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Digitaalisen sisällön ollessa kyseessä mittaaminen ja analytiikka ovat luonnostaan osa toimintaa, mutta haasteena on seurata oikeita mittareita ja ymmärtää, mitä kertynyt data todella kertoo.

Toisinaan analytiikkaan riittää yksinkertainen kokonaisuus, mutta useimmiten tilanne on monimutkaisempi kuin mitä mikään analytiikkaratkaisu tehdasasetuksilla osaa kertoa. Toisinaan pelkästään relevanttien mittareiden määrittely vaatii jo asiantuntijaa mukaan.

H&V DigiEnsin Analytiikka -palvelu määrittelee markkinointiviestintäsi mittarit ja rakentaa niiden varaan tehokkaan analytiikkakokonaisuuden.

Harkonsalo&Vesa on uuden ajan viestintätoimisto. Yhdistämme oman, ansaitun ja ostetun median tehokkaaksi liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi. H&V DigiEnsin -palvelukokonaisuus rakentaa digitaalisen markkinointiviestintäsi kokonaisuuden avaimet käteen -periaatteella tai täydentää soveltuvin osin jo olemassa olevaa kokonaisuutta. Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme luomaan yrityksellesi tehokkaan digitaalisen markkinointiviestinnän kokonaisuuden!

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...