viestintätoimisto
H&V Team
2.6.2021

H&V Spotlights 22-2021

Konsultti vai kielipoliisi?

Kun ajattelemme, puhumme ja kirjoitamme, viestimme. Viestimme syntyvät ensin ajatuksissamme, jonka jälkeen ne jäsentyvät äänteiksi, sanoiksi, lauseiksi ja vaikka tällaiseksi blogitekstiksi. Kaiken tämän ytimessä on kieli.

Kun aloitin suomen kielen opinnot yliopistossa, minulta kysyttiin joka kerta asian tullessa ilmi, että opiskelenko siis äidinkieltä ja tuleeko minusta opettaja. Toisaalta pelättiin myös sitä, että kieltä opiskellessani arvostelen ja korjaan jatkuvasti muiden puhetta ja tekstejä. Parhaimmissa tapauksissa ihmiset kävivät vitsikkäiksi ja ihmettelivät, että ”enkö osaa suomen kieltä kun pitää ihan yliopistoon asti mennä sitä opiskelemaan”. Joskus kielestämme kadonneiden klusiilien ääntämistä harjoitellessani kyseenalaistin itsekin sen, mitä hyötyä suomen kielen opiskelusta oikein on. Silloin palasin ajatukseen, joka minulla oli opintojani aloittaessani: kieltä tarvitaan jokaisella alalla. Oli kyse sitten kirjapainosta tai rakennustyömaasta, luemme, kirjoitamme ja kommunikoimme päivittäin. Ja kuten jo sanottu, kaiken toimintamme ytimessä on kieli.

Työelämän tekstityön määrän yhä kasvaessa on kieliosaamiselle entistä enemmän kysyntää. Oikeakielinen ja selkeästi jäsennelty teksti on paitsi ymmärrettävää myös luotettavaa. Minua kiehtoo se, miten voimme kielen avulla jäsentää ja ohjata toimintaamme sekä ilmaista itseämme tavoilla, jotka herättävät tunteita muissa kielenkäyttäjissä. Parhaimmillaan kieli onkin vuorovaikutuksessa, jossa se toimii siltana erilaisten vuorovaikuttajien välillä. Etenkin yhdistettyäni suomen kielen opinnot markkinoinnin opintoihin huomasin, että pienistä kieliopin ja tekstitaitojen puroista on kasvanut virtaava vaikuttamisen koski, jota voimme tältä kielen sillalta ihastella.

Juniorikonsulttina pääsääntöinen tehtäväni on sisällön tuottaminen, mikä tarkoittaa käytännössä erilaisten tekstin tuottamista. Markkinointiviestinnästä puhuttaessa pelkällä pilkkusääntöjen ja taivutusmuotojen ulkoa osaamisella ei kuitenkaan pääse pitkälle – säännönmukaisten lauserakenteiden ja virheettömien ilmausten varaan rakentuva lakitekstiä muistuttava somepresenssi ei kiinnosta ketään.

Markkinointiviestinnässä kyse ei olekaan vain pilkkujen paikoista vaan myös kielellä leikittelystä. Tarvitaan ketteryyttä sanankäytössä sekä kykyä tiivistää sanottavansa vaikkapa twiitin mittaan. Toisaalta on myös tärkeää osata ilmaista monimutkaisia asioita kansantajuisesti. Kieli toimii vaikuttamisen välineenä ja oikeat sanavalinnat tehokeinona. Kielellä rakennetaan merkityksiä ja kielikuvilla mielikuvia. Kielen taitamisen hyötynä on se, että kun osaa ohjeet ja lait ulkoa, voi niitä myös huoletta soveltaa.

Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse olla kärkkäitä kieliasiantuntijoita, eikä sitä liike-elämässä vaaditakaan. Siksi tarjoammekin apua sekä asiantuntijatekstien että kevyempien sanailujen tuottamiseen. Tärkeintä viestinnässä on aina viestin sisältö, mutta kieliosaajan avulla tämä sisältö voi saavuttaa täyden potentiaalinsa ja sitä kautta myös maksimaalisen kaupallisen hyödyn.


Asiantuntijoiden täytyy tuottaa yhä enemmän markkinointiviestinnän materiaaleja. Asiantuntijatyön yleistyessä tämä tarve tulee jatkossa vain kasvamaan. Asiantuntijatyöstä ei voi kuitenkaan tuottaa kunnollista materiaalia ilman asiaosaamista, jota ei ulkopuolisella kirjoittajalla ole.

Olennaista on osata tuottaa sujuvaa tekstiä, joka täyttää yleiset laatukriteerit. Asiantuntijakirjoittamisen työpajassa valmennamme ammattilaiset tuottamaan ammattilaistason tekstiä.

Luova asiantuntijakirjoittaminen on osa H&V Valmennus -palveluvalikoimaa.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

H&V Team

Motto:

... Lähetä viesti ......... Soita...