Mikko Sillanpää
24.5.2018

H&V Spotlights 21-2018

Natiivimarkkinointi – mitä liiketoimintapäättäjän pitäisi tietää?

Natiivimarkkinointi on tällä hetkellä yksi markkinointiviestintäalan kuumimmista aiheista ja herättää paljon alan sisäistä keskustelua. Alan ulkopuoliselle näistä keskusteluista harvoin on varsinaista hyötyä. Onkin paikallaan tarkastella natiivimarkkinointia liiketoimintapäättäjän näkökulmasta: mitä natiivimarkkinointi on, ja miten siitä saadaan teho irti.


Natiivimarkkinoinnilla tarkoitetaan tässä online-markkinointia, joka sijoittuu toimituksellisesti tuotetun sisällön lomaan. Tyypillisesti natiivimarkkinoinnin sisältöön törmääkin erilaisten medioiden, kuten lehtien, online-versioissa. Perinteinen online-mainonta, jota aikanaan kutsuttiin bannerimainonnaksi ja nykyään display-mainonnaksi, eroaa natiivimainonnasta kahdella tavalla: sijaintinsa ja sisältönsä puolesta.

Perinteinen online-mainonta sijaitsee varsinaisen toimituksellisen sisällön ulkopuolella, eli esimerkiksi nettisivun yläreunassa tai sivupalkissa. Näiden mainospaikkojen teho ei ole kovin suuri, sillä aivan kuten painettua lehteä lukiessa, myös online-puolella lukija nopeasti tottuu hyppäämään mainokset yli ja ne keräävät hyvin vähän klikkauksia. Näyttökertoja täytyy ostaa usein erittäin paljon, jotta perinteisellä online-mainonnalla saadaan tuloksia aikaan. Lisäksi perinteisen online-mainonnan muoto, mainosbanneri, voi sisältää hyvin vähän tietoa. Yleensä perinteisessä online-mainonnassa luotetaankin liikkeeseen, kirkkaisiin väreihin ja erittäin suorasukaisiin klikkaa tästä -aktivointeihin. Myös perinteiselle online-mainonnalle on tosin paikkansa ja hyvin toteutettuna ja oikeaan mediaan sijoitettuna sekin on tehokasta.

Natiivimainonnan sijoittelu toimituksellisen aineiston sekaan puolestaan nostaa sen perinteisiä mainospaikkoja paremmin esiin. Esimerkiksi artikkelin keskellä oleva mainospaikka on hyvin vaikea ohittaa huomaamatta sitä. Näyttökertoja natiivimainonnassa tarvitaankin siten vähemmän verrattuna perinteiseen online-mainontaan. Tämä on sekä mainostajan että mainospaikkaa ylläpitävän median etu: samassa tilassa voidaan näyttää tehokkaampia mainoksia enemmän.

Sisällön puolesta natiivimainonta erottuu perinteisestä online-mainonnasta siten, että sisältö ei ole mainosbanneri vaan lehtijutun lyhennelmältä vaikuttava tiiseri. Puhutaan siis aivan erilaisesta sisällöstä. Natiivimarkkinoinnin mainos siis näyttää toimitukselliselta sisällöltä, ja siihen suhtaudutaan vakavammin kuin perinteiseen mainokseen. Tämä osaltaan selittää natiivimarkkinoinnin suurempaa tehoa: se on uskottavampaa sisältöä, joka koetaan niin hyödylliseksi, että siihen halutaan tutustua tarkemmin. Natiivimarkkinoinnin sisällön suhteen on vielä todettava, että mainoksen julkaisevan median toimitus tarkistaa sisällöt ennen kuin ne hyväksytään näkyville, niihin kohdistetaan siis toimituksellinen tarkistusprosessi. Tämä tulee ajan myötä nostamaan natiivimarkkinoinnin arvoa entisestään, kun median kuluttajat oppivat arvottamaan mainossisältöjen laatua.

Natiivimarkkinointi on siten lähempänä viestintää tai sisältömarkkinointia kuin perinteistä mainontaa.

Natiivimarkkinointi on lähellä sisältömarkkinointia myös siksi, että mainoksen klikkaaminen ei ole koko toimintaprosessi. Perinteisessä online-markkinoinnissa on myös käytetty kampanjan laskeutumissivuja, joista on voinut suoraan tilata tuotteen tai olla yhteydessä, mutta natiivimarkkinoinnissa tämä ajatus voidaan viedä pidemmälle. Asiakas on jo koukutettu sisällöllä, ja laskeutumissivu voi olla yksi tai useamman sivun kokoelma, jossa aiheesta tarjotaan lisätietoja. Tämän vuoksi natiivimarkkinointi sopii erittäin hyvin myös asiantuntija- ja palveluyritysten käyttöön ja natiivikampanja voi toimia erittäin tehokkaana levittäjänä sisältömarkkinoinnin materiaaleille.

Miten luoda tehokasta natiivimarkkinointia?

Yksi natiivimarkkinoinnin eduista on sen tarjoama mahdollisuus kahteen hyvin erilaiseen toimintamalliin. Ensimmäinen toimintamalli on tuttu kampanjamalli: mainosta pidetään esillä esimerkiksi kuukausi, ja sen aikana kerätään tietty määrä klikkaajia (huom: natiivimarkkinoinnissa ei huomioida näyttökertoja, eli maksuperusteena ovat klikkaukset, eli vain saatu aito hyöty). Tämä on tehokas keino erilaisiin lanseerauksiin ja muihin aikaan rajattuihin kampanjoihin.

Toinen toimintamalli muistuttaa Google-mainontaa: määritellään esimerkiksi kuukausibudjetti eli montako kävijää halutaan omalle sivustolle mainoksen kautta. Kun tavoite on täynnä, mainos ei ole enää näkyvissä. Tämä toimintamalli sopii hyvin pitkäjänteiseen tunnettuuden nostamiseen ja tasaiseen myyntiliidien keräämiseen. Tämä sopii erittäin hyvin esimerkiksi asiantuntijapalvelun myymiseen, jossa myyntiprosessi on hidas ja teho saavutetaan jatkuvuuden, eikä niinkään kertaiskun kautta. Tämä toimintamalli varmasti houkuttelee myös myyntitiimiä: kaikki liidit eivät tule kertarysäyksellä vaan tasaisena virtana, joten ne ehditään myös hoitamaan.

Käytännössä natiivimarkkinointiin tarvitaan seuraavat elementit: mainokset, laskeutumissivu ja syy yhteydenottoon. Natiivimainonnan järjestelmät ovat kehittyneitä ja niissä voidaan ajaa eri versioita mainoksesta, siksi kannattaakin aina suunnitella 2–4 vaihtoehtoista mainosta ja testata, mikä niistä toimii parhaiten missäkin mediassa. Laskeutumissivun pitäisi sisältää myös muutakin kuin vain pelkkä yhteystietojen jättämiskaavake, esimerkiksi aiheeseen liittyvä ladattava aineisto on erittäin hyvä lisä. Natiivimarkkinointia varten tarvitaan siis ennen kaikkea koukuttavaa sisältöä, joka on hyödyllistä asiakkaalle. Ollaan siis hyvin lähellä sisältömarkkinointia.

Käytännössä natiivimarkkinointia varten tuotettua sisältöä kannattaa hyödyntää myös esimerkiksi omassa blogissa, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Näin saadaan muutenkin tehoa omia kanavia ja samaa sisältöä hyödyntämällä. Tällainen sisällön kierrätys ja suunnitelmallinen käyttö onkin paitsi kustannustehokkainta myös eniten tuloksia tuovaa markkinoinnin tekemistä.

Liiketoimintapäättäjän kannalta natiivimarkkinointi on siten erittäin hallittavaa ja tehokasta markkinointia, joka oikein tehtynä (erityisessä roolissa on sisällön laatu) on liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävässä roolissa.

Oletko epävarma siitä, olisiko teillä sopivaa sisältöä natiivimarkkinointiin? Arvioimme sisältösi ja autamme tekemään toimintasuunnitelman natiivimarkkinointia varten, ota meihin yhteyttä!

Haluatko natiivimarkkinointia palveluna? Suunnittelemme kanssasi sisällöt, tuotamme ne ja hallinnoimme sovitun kampanjan toteutuksen, 1280 euroa + ALV 24% (ei sisällä natiivimainosten mediabudjettia), ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!

Harkonsalo&Vesa on uuden ajan viestintätoimisto. Yhdistämme oman, ansaitun ja ostetun median tehokkaaksi liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi mm. natiivimarkkinoinnin keinoin. H&V DigiEnsin Fullbound yhdistää digitaalisen sisällön omassa, ansaitussa ja ostetussa mediassa vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...