Mikko Sillanpää
28.4.2019

H&V Spotlights 18-2019

Maine – merkittävä tekijä markkinoilla

maine, viestintä, viestintätoimisto

Tiedätkö, mitä organisaatiostasi ajatellaan? Jos et, niin asiasta kannattaa ehdottomasti ottaa selvää, sillä maineen vaikutus yrityksen tai organisaation toiminnalle ja tuottavuudelle on merkittävä. 

Maineella tarkoitetaan organisaation tekoja, jotka muodostavat organisaation kokonaisvaltaisen vetovoiman. Hyvä maine ohjaa asiakkaita organisaation palveluja kohti ja herättää potentiaalisissa asiakkaissa positiivisia mielikuvia ja kiinnostusta. Myös kriisitilanteissa positiivinen maine voi olla merkittävä tekijä, sillä tutkimusten mukaan hyvämaineiselle organisaatiolle annetaan negatiiviset tapahtumat helpommin anteeksi*. 

Pelkkä arvailu ei riitä

Maineen tilaa selvittäessä ei kannata tyytyä arvailuun, vaan maineen tilaa voidaan tutkia. Pelkästään organisaation oman maineen tutkiminen ei kuitenkaan riitä. Jotta saatua tietoa maineesta voidaan hyödyntää tehokkaasti, tulee tietää, mitä asiakkaat haluavat, ja millainen on kilpailijoiden maine.

Jos kokonaisuuden hallitseminen tuntuu haastavalta, on H&V:n maineluotain ratkaisu. Maineluotain-projekteissa tutkitaan organisaation tai yrityksen maineen lisäksi kohderyhmän valintakriteerejä sekä kilpailukykyä, eli mainetta verrataan kilpailijoiden maineeseen. Uniikki tutkimuskokonaisuus mahdollistaa maineen kehittämisen.  

Hyöty irti tutkimustuloksista

Maineen tila ei ole vakaa, ja sen eteen on tehtävä töitä jatkuvasti. Toistettavuus onkin yksi maineluotaimen parhaista puolista, sillä sen vuoksi maineposition kehitystä on mahdollista seurata. Maineen kehityksen seuraaminen auttaa löytämään ne toiminnot, jotka todella vaikuttavat organisaation maineeseen.

Maineluotaimen avulla voidaan kartoittaa myös organisaation erottautumistekijät, eli selvittää ne tekijät, jotka erottavat organisaation muista ja saavat asiakkaat valitsemaan kyseisen organisaation palvelut. Tutkimustuloksia hyödyntämällä voidaan viestiä niistä asioista, joita kohderyhmässä arvostetaan. Näin organisaation tai yrityksen toimintaa ja palveluja voidaan kehittää entistä kysytymmäksi.

*Coombs, T. W. 2013. Situational theory of crisis: Situational crisis communication theory and corporate reputation. Teoksessa C. E. Carrol (toim.) Handbook of Communication and Corporate Reputation. West Sussex: John Wiley & Sons.


H&V Maine Maineluotain on usein alkupiste tuloksellisen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. H&V Maine Maineluotain Täsmä on sopiva alkututkimus rajattuun liiketoimintahaasteeseen ja sen tuloksia voidaan myös käyttää vastaavasti rajatumman kokonaisuuden, esimerkiksi yhden tuotteen tai asiakasryhmän mukaiseen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...