Mikko Sillanpää
22.4.2019

H&V Spotlights 17-2019

Miten mainetta mitataan verkossa?

Yrityksen tai brändin verkkonäkyvyydessä on kaksi keskeistä tekijää: määrä ja laatu. Kumpaakin voidaan, ja pitääkin, mitata säännöllisesti. Käytännöllisin lähestymistapa online-maineen tutkimiseen on arvioida sitä maineen kilpailukyvyn kautta, eli kuinka hyvin pärjätään kilpailijoihin verrattuna.


Määrällinen mittaristo online-maineessa koostuu perinteisestä Google-näkyvyydestä luonnollisissa ja maksetuissa hakutuloksissa sekä sosiaalisen median näkyvyydestä. Oma näkyvyys näissä kanavissa on tärkeä tuntea, mutta ilman vertailua kilpailijoiden näkyvyyden määrään on vaikea suhteuttaa omaa näkyvyyttä tai muodostaa faktapohjaista suunnitelmaa sen kehittämiselle. Lisäksi kilpailutilannetta tutkimalla voidaan löytää yllättäviäkin uusia kilpailijoita, sillä online-näkyvyydessä ei kilpailla vain oman alan yrityksiä vastaan. Aivan toisen toimialan yritykset, jotka tuote- tai palvelumielessä eivät ole kilpailijoita, kilpailevat kuitenkin samojen online-kanavien yleisön suosiosta, jopa samoilla hakusanoilla. Sen vuoksi kilpailijatilanteen tutkiminen on keskeistä.

Määrän lisäksi online-maineen mittauksessa tulisi ottaa huomioon laatu. Suomalaisyritysten tyypillinen virhe online-markkinoinnissa ja -viestinnässä onkin määrän optimointiin keskittyminen ja laadun jääminen lapsipuolen asemaan. Laadulla tarkoitetaan sisällön toimivuutta, kiinnostavuutta ja resonointia kohdeyleisössä. Tätä voidaan mitata esimerkiksi vertaamalla omia Google-hakusanoja ja niissä sijoittumista kilpailijoihin verrattuna. Varsin usein tilanne on, että yritys on vahva parissa hakutermissä, mutta nämä eivät välttämättä ole keskeisiä hakumäärien valossa. Sosiaalisen median puolella sisällön laatua voidaan todentaa sen keräämillä sosiaalisilla interaktioilla (tykkäämisillä, jakamisilla, kommenteilla). Myös laatua mitattaessa on tärkeää ymmärtää konteksti, jossa liikutaan, eli kilpailutilanne ja oma asema verrattuna kilpailijoihin.

Mittaamisesta tekoihin

Parhaallakaan datalla ei ole merkitystä, jos sitä ei käytetä. Analytiikassa korostuukin varsin usein mittaamisen aatos, mutta saatujen tulosten hyödyntäminen jää tekemättä. Siksi online-maineen mittaukseen kannattaa lähteä tavoitteellisesti: mittaamalla halutaan löytää kehityskohteet ja muodostaa faktapohjainen kehityssuunnitelma, jonka eteneminen voidaan todentaa uudella mittauksella.

Tuntuuko työläältä?

Jotta saadaan riittävän kattava ja puolueeton tieto päätöksenteon pohjaksi, täytyy online-maineen tutkimiseen panostaa. Ymmärrys mitattavista kanavista, kilpailijoista ja tulosten tuomista toimintamahdollisuuksista edellyttää osaamista, sitä ei voi kiistää. Toisaalta mitään mörköä tästä ei myöskään kannata rakentaa, sillä ratkaisu on helppo: ota yhteyttä asiantuntijaan.

Olemme H&V:llä kehittäneet joustavan Maineluotain Online -palvelukokonaisuuden, jossa selvitetään mainepositio eri online-kanavissa verrattuna kilpailijoihin ja tuotetaan asiantuntijoiden kehitysehdotukset tulosten huolelliseen analyysiin perustuen. Autamme myös tarvittaessa kehitysehdotusten käytäntöön viemisessä joko ohjaamalla prosessia tai tuottamalla itse uuden linjan mukaista sisältöä. Saat siis meiltä tiedon, asiantuntijoiden toimintasuositukset ja apua toteuttamiseen. Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää aiheesta!

H&V Maine Maineluotain on usein alkupiste tuloksellisen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. H&V DigiEnsin Maineluotain Online -tutkimuksessa tutkitaan yrityksesi tai brändisi positiota online-maailmassa ja sosiaalisessa mediassa.

Maineluotain-tutkimuksen jälkeen edetään usein H&V DigiEnsin Sisältöstrategia -palveluun, jossa päätetään viestinnän ja markkinoinnin kanavat. Kanavakohtaisesti käytännön työhön edetään esimerkiksi H&V DigiEnsin SisältöH&V DigiEnsin FullboundH&V Maine MediasuhteetH&V Maine Asiakasviestintä tai H&V Maine Yhteiskunta -palvelujen avulla.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...