Mikko Sillanpää
23.4.2018

H&V Spotlights 17-2018

Vaikuttajamarkkinointi – mitä se on?

Vaikuttajamarkkinointi on kuin moderni puskaradio: lähes aina klikatessasi itsesi sosiaalisen median kanaviin, on mahdollista, että ruudullasi vilahtaa vaikuttaja! Keskustelimme aiheesta vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneen Indieplacen kanssa. Innostuimme aiheesta niin paljon, että pyysimme Indieplacen Hanna Välimaan ja Tiia Saukon vierailemaan blogissamme tarjoamaan johdannon vaikuttajamarkkinointiin sekä tietoa, kuinka valita oikeat vaikuttajat.

Mitä vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa?

Vaikuttajamarkkinointi on kasvava osa markkinointiviestinnän palettia ja sen tehokkuuden nimeen vannoo 97 % markkinoinnin ammattilaisista myös Suomessa (Indieplacen vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus 2017). 71 % kuluttajista ostaa todennäköisemmin tuotteen nähtyään suosituksen sosiaalisessa mediassa ja 92 % luottaa enemmän vaikuttajan kuin brändin sanomaan tehdessään ostopäätöstä (Hubspot 2017).

Yksinkertaisuudessaan vaikuttajamarkkinoinnin idea on tässä: ”Vaikutusvaltainen henkilö välittää brändin viestin omalle yleisölleen uskottavasti.”

Ketä ovat vaikuttajat?

Vaikuttajat ovat ketä vain, keillä on olemassa oleva seuraajakuntansa. Esimerkiksi suuren seuraajakunnan omaavat bloggaajat, muusikot, urheilijat, tubettajat, snäppääjät ja grammaajat ovat kaikki vaikuttajia. Vaikuttajilla on vaikutusvaltaa juuri siellä, missä kuluttajat imevät vaikutteita, eli sosiaalisessa mediassa. He luovat kiinnostavaa sisältöä, löytävät uusimmat trendit ennen muita ja välittävät niitä somen kautta kuluttajille.

Vaikuttajamarkkinointi osana strategista markkinointia

Vaikuttajamarkkinoinnissa pätee samat lainalaisuudet kuin muun markkinoinnin suunnittelussa:

  • Tunne kohderyhmäsi: Ketä haluat aidosti tavoittaa ja mikä on oikea kohderyhmä viestillesi?
  • Aseta selkeät tavoitteet: Mitä tavoittelet vaikuttajamarkkinoinnilla?
  • Määrittele mittaristosi: Poimi mittarit niin, että ne pohjautuvat ja sopivat tavoitteisiisi.

Vaikuttajamarkkinoinnista on moneksi

Vaikuttajamarkkinoinnin kenties tunnetuin toteutustapa on yksittäinen vaikuttajamarkkinointikampanja, jossa muutama valittu vaikuttaja kertoo kokemuksiaan tuotteesta / palvelusta sovittuna ajankohtana ja sovituissa kanavissa.

Tämän lisäksi on monia erilaisia tapoja hyödyntää vaikuttajia, kuten affiliate-yhteistyöt, somesisältöjen jatkokäyttö, sisällöntuotanto, brand ambassador –yhteistyöt, vaikuttajat mainoskasvoina sekä vaikuttajien osallistuminen tuotekehitykseen.

Näistä yksikään tapa ei ole toista parempi – eri tavat sopivat luonnollisesti eri tavoitteisiin. Joskus tuotelanseerauskampanjaan sopii perinteinen vaikuttajamarkkinointi, kun taas pidempiaikaisen brändimielikuvan muokkaamiseen sopii brand ambassador –yhteistyö.

Povaammekin, että tänä vuonna tehdään luultavasti paljon kokonaisuuksia, joissa yhdistyy perinteinen tekeminen, sisällöntuotanto sekä brand ambassadorit.

Voiko vaikuttajamarkkinointia mitata?

Vaikuttajamarkkinointia voi ja kannattaa mitata. Data ja mittarit ovat tärkein tapa arvioidessa toimenpiteiden onnistumista. Kuitenkaan kaikki mittarit eivät ole relevantteja.

Tärkeintä on muistaa, että vaikuttajamarkkinoinnin seuranta, mittaaminen ja arviointi täytyy perustua aina asetettuihin tavoitteisiin. (mm. Scrunch).

Kokosimme alla olevaan taulukkoon yleisimmät KPI:t. Laajasta patteristosta kannattaa keskittyä vain muutamaan tärkeimpään, joiden perusteella onnistumista arvioidaan.

Vaikuttajamarkkinoinnin yleisimmät KPI:t

®Indieplace

Huomaa, että osa mittareista on toisen tiedon varassa. Esimerkiksi vain vaikuttajilla on pääsy Instagram-tilinsä analytiikkaan. Toisaalta taas ainoastaan yritys voi kertoa, kuinka paljon tuotetta on myyty.

Avoimuus sekä tavoitteiden tarkka miettiminen ovat siis avainsanassa tehdessä vaikuttajamarkkinointia.

Kuinka valita oikeat vaikuttajat kampanjaan?

Vaikuttajat ovat henkilöitä, joilla on vaikutusvaltaa olemassa olevaan yleisöönsä. Vaikuttajamarkkinointikampanjaa tehdessä on tärkeää ottaa huomioon vaikuttajien erilaiset ominaisuudet. Tunnetuin tapa luokitella vaikuttajia on: julkkisvaikuttajat, makrovaikuttajat ja mikrovaikuttajat (Tapinfluence).

Jako on Suomen markkinoilla haastava, sillä se tehdään puhtaasti seuraajamäärien perusteella. Mikrovaikuttajalla on alle 100 000 seuraajaa, makrovaikuttajalla 100 000 – 1 milj., kun taas julkkisvaikuttajilla on jo yli miljoona seuraajaa. Suomessa luokittelu ei päde – väkilukuumme nähden rajapyykit ovat liian suuria.

Mikro –ja makrovaikuttajien eroista voit lukea tarkemmin kirjoittamastamme artikkelista.

Yleisön koko on vain yksi tapa tarkastella vaikuttajan tehokkuutta. Vaikuttajaa valittaessa kannattaakin peilata omia tavoitteita sekä kohderyhmää ja etsiä siihen sopivat kriteerit.

Alla olevat osa-alueet muodostavat yhdessä yhteistyön vaikuttavuuden, jota voidaan pitää myös vaikuttajan uskottavuutena. Yhteistyön ollessa epäuskottava, sen tehokkuus kärsii.

Vaikuttajamarkkinoinnin uskottavuus

®Indieplace

*Relevance: Sopivatko esim. elintarvikkeet luontevasti muotiblogiin?

**Recognizability: Kaikki eivät välttämättä tunnista Youtube-tähtiä, mutta tavoittelemasi nuoren kohderyhmän on hyvä tuntea hänet.

***Viehättävyyden vaikutuksesta on ristiriitaisia tuloksia. Viehättävyyden merkitys kasvaa, kun tuotekategoria liittyy ulkonäköön (esim. meikkivoide).

”Kyllä” ei ole missään nimessä paras vastaus jokaisen kysymykseen. Esimerkiksi jos haluat mainostaa premium-tuotetta voi olla järkevää valita ei niin samaistuttavia henkilöitä, joiden elämää ihaillaan kauempaa. Kun taas arkiympäristöön sopiva elintarvikekampanja tarvitsee ennemmin vaikuttajakseen helposti samaistuttavan henkilön. 

Vaikuttajien vaikuttavuus perustuu siihen, että heidän suosituksiinsa luotetaan. Vaikuttajan onkin oltava uskottava niin mainostettavan tuotteen / palvelun puolestapuhujana kuin myös seuraajakuntansa silmissä.

Kirjoittajat: Hanna Välimaa & Tiia Saukko.


Harkonsalo&Vesa on uuden ajan viestintätoimisto. Yhdistämme oman, ansaitun ja ostetun median tehokkaaksi liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi mm. vaikuttajamarkkinoinnin keinoin. H&V DigiEnsin Fullbound yhdistää digitaalisen sisällön omassa, ansaitussa ja ostetussa mediassa vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...