Mikko Sillanpää
27.3.2018

H&V Spotlights 13-2018

Video viestinnässä

Keskustelin hiljattain videosta viestintävälineenä kokeneen ohjaaja/tuottaja Tommi Lipposen (Close-up Filmituotanto, www.close-up.fi) kanssa. Käsittelimme videon mahdollisuuksia yrityksen tuloksen rakentamisessa sekä onnistuneen kaupallisesti mielekkään videon tuottamisen haasteita. Tiivistin keskustelemme teemat viiteen kysymykseen, joihin Tommi vastasi blogikirjoituksen muodossa.

1. Voiko video lisätä yrityksen tulosta?

Kyllä, jos se on toteutukseltaan tarkkaan mietitty ja suunnattu oikealle kohderyhmälle. Toteutus voi olla yksittäinen tuotelanseeraus, brändi- tai testivideo, tai esimerkiksi yrityksen historiaan pohjautuva tarina.

On kuitenkin haasteellista mitata välittömästi, tuoko videoon suunnattu sijoitus tuottoa. Selkeintä mittaaminen on mainoskampanjassa, jossa ko. tuotetta mainostetaan vain valitussa mediassa tarjouksen kera, jolloin päästään suoraan näkemään miten hyvin tuote myy. Imagovideoiden kanssa tilanne on erilainen, sillä niiden tuoton mitattaaminen on vaikeaa, vaikka onnistuessaan ne kasvattavat yrityksen koko brändin arvoa. Brändin arvo taas antaa yritykselle kilpailuedun kilpailijoihin nähden ja lisää näin pitkällä aikavälillä myyntiä.

2. Miten sitten kasvattaa yrityksen arvoa videon keinoin?

Videossa täytyy olla huolella suunniteltu yrityksen strategiaan pohjautuva idea, joka käsikirjoitetaan tehokkaaksi tarinaksi. Huolellisesti suunnitellussa tarinassa kaikki yksityiskohdat ovat tarkkaan harkittuja.

Videon voima on haluttujen kuvien projisoinnissa muistijäljiksi katsojille, eli synnytetään positiivisia mielikuvia yrityksen toiminnasta. Näillä on pitkäaikainen merkitys kuluttajien tehdessä valintoja ja yrityspäättäjien päättäessä yhteistyökumppanuuksista. Parhaimmassa tapauksessa yrityksiä on jopa vaihtanut omistajaa, kun ostajat ovat olleet vakuuttuneita näkemästään.

3. Vientiin kilpailukykyä?

Valitettavasti Suomessa ei ole vielä täysin ymmärretty videon merkitystä esim. uuden vientituotteen lanseerauksessa. Tuote voi olla ylivoimaisesti parempi kuin kilpailijoiden, mutta kilpailija on panostanut paljon filmin tekemiseen ja näin ollen kerää potin. Pelkkä tekninen esite tai uuvuttava ominaisuuksien luetteleminen ei riitä, vaan on luotava mielikuva, joka perustelee tuotteemme ylivoimaisuuden.

4. Jos jakelumedia on ilmainen, niin miksi panostaa tekemiseen?

Kaikki, mitä yritys tekee heijastuu sen imagoon, aina käyntikorteista web-sivuihin. Mitä näytät, sitä olet. Kannattaakin miettiä, että jos yritys rakentaa kotikutoisen ilmeen esim. Youtubeen, niin onko se silloin yrityksen brändin mukaista viestintää?

Varmaa on se, että jos lähdetään säästämään siinä, että joko toteutetaan videot työntekijöillä tai tuotantoyhtiön halvimmalla tarjouksella, niin ei ole formaatin vika, jos kauppa ei käy. Videon huono tekninen laatu ja toteutus yhdistettynä surkeaa ideaan luo väistämättä mielikuvan myös yrityksen muusta toiminnasta.

Kaikella näkyville tulevalla materiaalilla on vaikutusta yrityksen ulkoiseen ilmeeseen, joten mitään ei voi pitäisi tehdä huolimattomasti, vaan aina pitää pyrkiä parhaaseen lopputulokseen.

5. Kilpailu on kovaa, mediassa katsojasta käydään taistelua, miten siinä pärjätään?

Erottuva idea on kaiken lähtökohta. Sen jälkeen kun käsikirjoitus on testattu, niin sitä tulee seurata riittävä tuotantoon panostaminen – laadusta ja toteutuksesta ei saa tinkiä.

Henkilökohtaisesti arvostan kovasti, kun yritys ymmärtää videon merkityksen myös katsojan kannalta. Katsoja kuitenkin sitoutuu käyttämään aikaansa videon katsomiseen, jolla yritys kertoo viestinsä, joten kannattaa panostaa parhaaseen mahdolliseen laatuun. Näin luodaan edellytykset onnistumiselle.

Kannattaa huomata myös, että menestyksen kannalta videon julkaisuajankohdalla ja paikalla on myös valtavasti merkitystä.

Tommi Lipponen, Close-up Filmituotanto

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...