Media Hacking podcast
Mikko Sillanpää
17.3.2020

H&V Spotlights 12-2020

Oma media – mitä sisältöä, mitä kanavia?

H&V:n uusi Media Hacking -podcast sarja käsittelee voittavaa viestintää ja markkinointia — oman, ostetun sekä ansaitun median näkökulmista. Podcastin ensimmäisessä osassa viestinnän asiantuntijat Mikko Sillanpää ja Marko Alanko käsittelevät omaa mediaa.

—Markkinointi ja viestintä ei katso toimialaa tai yrityskokoa. Kaikkien täytyy tehdä sitä, jotka haluavat menestyä, summaa Mikko Sillanpää.

Podcastin ensimmäisessä jaksossa nostetaan esiin mm. seuraavia aiheita:

Oman median sisällön tulee edistää tavoitteita

Oman median sisällöntuotannossa ja esim. kanavien valinnassa olennaista on ammattimainen ja tavoitteellinen tekeminen niin, että sisällöllä on merkitystä omiin tavoitteisiin. Tavoitteena voi olla esim. yrityksen tai tuotteen tunnettuuden kasvattaminen, kaupan teon vieminen eteenpäin tai asiantuntijuuden tuominen esiin. Lisäksi kaikki viestintä ja sisällöntuotanto on tekemistä, jolla kasvatetaan omaa brändiä.

Sisällöntuotantoa niin omassa kuin muissakin medioissa täytyy ajatella kokonaisvaltaisesti, siihen kuuluu hyvän ja johdonmukaisen sisällön tuottaminen ja sitä kautta se, ettei anneta ostopolun katketa.

Asiakasviestintä: Vapaus luo vastuuta ja vaikeuttaa

Oma media ei ole pelkästään itsestään kertomista vaan sisältö täytyy aina miettiä yleisön kannalta ja miten se on kytketty myyntiprosesseihin ja esim. yrityskuvaan.

Omassa mediassa ei ole määriteltyjä aikatauluja, kanavia tai sisältöjä — juuri tämä vaikeuttaakin laadukkaan, tavoitteellisen ja johdonmukaisen sisällön tuottamista.

Voittava viestintä: mitä sinä tuotat omassa mediassasi?

Podcastissa käsitellään voittavan viestinnän ja markkinoinnin osa-alueita ja työkaluja. Mitä oma media edes on? Minkälaista sisältöä siinä kannattaisi olla?

Tule kuuntelemaan vinkkejä viestinnän käytännön toteuttamiseen. ­

Kuuntele podcast:


Harkonsalo&Vesa on uuden ajan viestintätoimisto. Yhdistämme oman, ansaitun ja ostetun median tehokkaaksi liiketoimintaa palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Seuraa ja käy tykkäämässä meistä Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa.

Mikko Sillanpää

CEO - markkinointiviestinnän asiantuntija

Antiikin kulttuurihistoria ja retoriikan teoria yhdessä yli 20-vuotisen markkinoinnin ja viestinnän kokemuksen kanssa antaa erinomaisen pohjan tutkia, analysoida ja ratkaista käytännön tasolla viestinnän ja markkinoinnin haasteita. Mikko on kokenut ammattilainen erikoisalueinaan kriisiviestintä ja kansainvälinen markkinointiviestintä.

Motto: Aut viam veniam aut faciam!

... Lähetä viesti ......... Soita...