H&V blogi

Kuinka henkilöstösi voi etätyön aikakaudella?Sisäinen viestintä organisaatioissa joutuu koetukselle, kun ollaan oltu pakotettuja siirtymään etätyöhön ennennäkemättömän nopeasti ja kattavasti. Henkilöstön hyvinvointi ja tehokkuus kulkevat käsi kädessä, mutta miten hyvinvointia voidaan mitata, kun kaikki tekevät töitä kotona? H&V Maineluotain Henkilöstö on ratkaisu tähän. Kyselytutkimuksessa kartoitamme etätyön ja henkilöstön tilaa.

Ostettu media – haasteet ja odotuksetH&V:n uuden Media Hacking -podcast sarjan toisessa osassa käsitellään ostettua mediaa. Sarja käsittelee voittavaa viestintää ja markkinointia — oman, ostetun sekä ansaitun median näkökulmista. 

Online-näkyvyys, hakukoneoptimointi ja myynti


Organisaation viestinnässä ja markkinoinnissa tehdään päivittäin päätöksiä. Viestinnällä määritellään organisaation ääni, sisältö ja siihen liittyvät mielikuvat. Jokainen blogiteksti, somepostaus, uutiskirje tai verkkosivun päivitys sisältää loputtoman määrän valintoja aina aiheesta kuvaan ja sanavalintoihin. Kaikki nämä valinnat vaikuttavat löydettävyyteen ja puhuttelevuuteen... ja pääsääntöisesti lopputuloksena pitäisi olla jotakin, millä tehdään myyntiä.

Oma media – mitä sisältöä, mitä kanavia?H&V:n uusi Media Hacking -podcast sarja käsittelee voittavaa viestintää ja markkinointia — oman, ostetun sekä ansaitun median näkökulmista. Podcastin ensimmäisessä osassa viestinnän asiantuntijat Mikko Sillanpää ja Marko Alanko käsittelevät omaa mediaa.

Tällä hetkellä on olennaista, että yrityksissä hoidetaan koronasta viestiminen kunnolla — niin sisäisesti kuin sidosryhmillekin. Tämä vähentää paniikkia ja epätietoisuutta sekä näistä aiheutuvaa stressiä ja ylimääräistä työtä.

Yritysblogi palveluna - avaimet käteenBlogit ovat tehokas tapa tavoittaa kaupallinen yleisösi ja johdattaa heitä eteenpäin ostopolulla. Tuotteista ja palveluista sekä parhaista tavoista hyödyntää niitä kannattaa tarjota tietoa kohderyhmillesi myös muutenkin kuin tuote-esitteiden tai -presentaatioiden muodossa.

Teillä on tieto, onko teillä myös sisältö?Osaako alan asiantuntija viestiä tietonsa myös asiakkaalle tai muulle kohderyhmälle?

Raha ratkaisee menestymisen markkinoinnissa - aina?Yleinen käsitys markkinoinnin ja viestinnän osalta on se, että kunhan saadaan paljon budjettia, niin saadaan hommat onnistumaan. Erityisesti rahoitusta hakevat yritykset arvioivat liiketoimintasuunnitelmiin budjetteja, joilla homma saataisiin ns. rokkaamaan. Yleinen mielikuva, miten asiaa käsitellään tai siihen suhtaudutaan on kuitenkin väärä.

Markkinointiviestinnän 3+1 trendiä 2020Markkinoinnin ja viestinnän kenttä on aina ollut jatkuvassa muutoksessa. Uusia trendejä syntyy ja yritetään synnyttää palvelukonseptien ja tekemisen muuttuessa. Kaiken hypetyksen ja jargonin lomassa merkityksellisen muutoksen tunnistaminen on haastavaa. Onko juuri tämä trendi se, johon meidän on hypättävä mukaan, onko tämä pitkäkestoinen merkittävä muutos, vai hetken kotkotus, joka unohtuu nopeasti? Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteistä vastausta. Toiselle nopeasti ohimenevä on toiselle pysyvä strateginen muutos koko organisaation markkinointiviestintään - hyvä näin.

Loismarkkinointi - MITÄ?Loismarkkinointi on näppärä työkalu omassa markkinointipakissa. Mistä siis on kyse?

Suosittu Roast-webinaari jälleen 11.2. klo 9


Kuvakaappaus viime vuoden marraskuun webinaarista

Roast webinaari 11.2. klo 9–10

Maineen kilpailukyky


Tässä kirjoituksessa tarkastelen viestinnän suhdetta liiketoimintaan ja syitä, miksi viestinnän tulisi olla liiketoimintapäättäjien agendalla jatkuvasti. Viestintä on tavattoman laaja aihe, joten teen rajauksen ja jätän esimerkiksi sisäisen viestinnän ja kriisiviestinnän tämän kirjoituksen ulkopuolelle. Niiden sijaan keskityn puhumaan yrityksen viestinnästä ulospäin, omille kaupallisille kohderyhmilleen. Tätä voisi nimittää markkinointiviestinnäksi, mutta termi on hieman liian moniselitteinen ja siksi tyydyn puhumaan tässä kirjoituksessa vain viestinnästä.

Hyvää joulua ja onnea uudelle vuodelle 2020!Vuosi 2019 oli H&V:n tiimille työntäyteinen ja vauhdikas. Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet uusia ja mielenkiintoisia asiakkuuksia ja syventäneet suhteita pitkäaikaisiin asiakkaisiimme. Jatkamme innolla menestyksekästä yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Muuttuvassa mediamaailmassa on entistäkin tärkeämpää hallita oman, ostetun ja ansaitun median monipuolinen kenttä, joten odotamme mielenkiinnolla näiden pariin pureutumista tulevallakin vuosikymmenellä. 

Koukuta asiakkaasi tarinan avullaYrityksen tarina ei muodostu yksittäisistä viesteistä tai iskulauseista. Tarinalla tarkoitetaan sarjaa, josta halutaan nähdä aina seuraava osa. Eheän kokonaisuuden aikaansaamiseksi kaikkien viestien pohjalla tulee olla sama perusajatus. Ensimmäiseksi tulee siis miettiä, mistä yritys haluaa olla tunnettu ja mitä mielikuvia se haluaa herättää. Tarinaa voi kuitenkin viedä uusiin suuntiin – ja todennäköisesti se on muuttuvassa maailmassa välttämätöntä.

Tervetuloa H&V-glögeille!

H&V tarjoaa nyt myös tehokkaan ja kattavan palvelun sosiaalisen median kanavien käyttöönottoon!

Roast webinaari 28.11. klo 9–11

Viestinnän keskiössä edelleen ihminenViestintä ja markkinointi sekä myynti ovat vuosien varrella lähestyneet toisiaan, mikä on selvä piristysruiske ja tehostaa entisestään yrityksen myyntiponnisteluja. Yritys hyötyy siitä, että saman ”koneen” kautta johdetaan ja suunnitellaan koko paletti strategiasuunnittelusta ja sen jalkauttamisesta tai perusviesteistä vlogien kuvakulmien tarkentamiseen. Aikaa ei kulu monien tekijöiden briiffaamiseen ja kokonaisuuden keräämiseen useilta eri tahoilta. Viestintäalan ammattilaisten parissa tehdyn uusimman tutkimuksenkin* mukaan lähes joka kolmannen ammattiviestijän työtehtäviin kuuluu jo sekä markkinointia että viestintää.

Markkinointiviestinnän perusteet -opas aloittavalle yritykselleMarkkinointiviestinnän kokonaisuus on laaja ja voi tuntua haastavalta päästä alkuun, kun on perustamassa uutta yritystä. Missä sosiaalisen median kanavissa kannattaa olla aktiivinen, minkälainen sisältö potentiaalisia asiakkaita voisi kiinnostaa, ja mikä on hyvä nimi yritykselle? 

Harkonsalo & Vesa Public Relations Oy

 020 - 741 6940

Köydenpunojankatu 7 A 1, 00180 Helsinki

info@harkonsalovesa.fi

www.harkonsalovesa.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskuosoite:

Operaattori:

Y-tunnus:

003709970222

Maventa (003721291126)

0997022-2